FAQ Personen en familierecht

Hoeveel kinderalimentatie 2023?

In het jaar 2023 blijft de kinderalimentatie een belangrijk onderwerp voor gescheiden ouders die de zorg voor hun kinderen delen. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van verschillende factoren en kan jaarlijks wijzigen door veranderingen in wetgeving, indexering en persoonlijke omstandigheden. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aspecten die van invloed zijn op de hoogte van de kinderalimentatie in 2023.

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is een financiële bijdrage die de niet-verzorgende ouder betaalt aan de verzorgende ouder voor de kosten die gemaakt worden voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Deze bijdrage is bedoeld om de kosten van het kind te dekken en te zorgen voor een gelijkwaardige verdeling van de financiële lasten tussen de ouders.

De berekening van kinderalimentatie

De berekening van kinderalimentatie is een complex proces waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte van het kind en de draagkracht van beide ouders. De volgende stappen worden genomen om de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen:

 • Behoefte van het kind: Er wordt gekeken naar de kosten die gemaakt worden voor het kind. Dit is afhankelijk van het uitgavenpatroon van de ouders voor de scheiding.
 • Draagkracht van de ouders: De financiële situatie van beide ouders wordt beoordeeld om te bepalen wat zij kunnen bijdragen.
 • Zorgverdeling: Hoe meer zorg de niet-verzorgende ouder op zich neemt, hoe lager de alimentatiebijdrage kan zijn.
 • Eventuele bijzondere kosten: Kosten voor bijvoorbeeld school of medische zorg kunnen invloed hebben op de hoogte van de alimentatie.

Wijzigingen in 2023

In 2023 kunnen er wijzigingen zijn in de wetgeving of de wijze waarop de kinderalimentatie wordt berekend. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen, aangezien ze invloed kunnen hebben op de hoogte van de alimentatie.

Indexering van kinderalimentatie

Elk jaar wordt de kinderalimentatie geïndexeerd. Dit betekent dat de alimentatie wordt aangepast aan de stijging van de lonen en prijzen in Nederland. De indexering voor 2023 wordt vastgesteld door de overheid en is verplicht toe te passen.

Invloed van persoonlijke omstandigheden

Persoonlijke omstandigheden van de ouders kunnen een grote invloed hebben op de hoogte van de kinderalimentatie. Denk hierbij aan:

 • Verandering in inkomen
 • Wijziging in de zorgverdeling
 • Hertrouwen, samenwonen of een nieuw gezin stichten
 • Wijzigingen in de behoeften van het kind

Wanneer persoonlijke omstandigheden wijzigen, kan dit aanleiding zijn om de kinderalimentatie opnieuw te laten berekenen.

Procedure voor het vaststellen van kinderalimentatie

Het vaststellen van de kinderalimentatie kan op verschillende manieren plaatsvinden:

 • Onderlinge afspraak tussen de ouders
 • Bemiddeling door een mediator
 • Berekening door een alimentatiespecialist
 • Uitspraak door de rechter

Het is aan te raden om professionele hulp in te schakelen bij het vaststellen van de kinderalimentatie, om te zorgen dat alle factoren correct worden meegenomen.

Veelgestelde vragen over kinderalimentatie in 2023

Hieronder volgen enkele veelgestelde vragen over kinderalimentatie:

Wat als de niet-verzorgende ouder niet betaalt?

Als de niet-verzorgende ouder de kinderalimentatie niet betaalt, kan de verzorgende ouder het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen om de alimentatie te innen.

Kan de kinderalimentatie met terugwerkende kracht worden aangepast?

Kinderalimentatie kan met terugwerkende kracht worden aangepast als beide ouders het hierover eens zijn of als er een rechterlijke uitspraak is die dit toestaat.

Wat gebeurt er met de kinderalimentatie als mijn kind 18 wordt?

Wanneer een kind 18 jaar wordt, eindigt de kinderalimentatie niet automatisch. De alimentatie gaat over in een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie, die rechtstreeks aan het kind kan worden betaald tot het 21ste levensjaar.

Advies en ondersteuning

Het vaststellen van de juiste hoogte van kinderalimentatie kan complex zijn. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen bij een advocaat of mediator die gespecialiseerd is in familierecht. Zij kunnen helpen bij het maken van afspraken en het vastleggen hiervan in een ouderschapsplan of alimentatieovereenkomst.

Slotwoord

De hoogte van de kinderalimentatie in 2023 hangt af van vele factoren en kan door verschillende omstandigheden wijzigen. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en indien nodig professionele hulp in te schakelen om te zorgen dat de kinderalimentatie eerlijk en adequaat wordt vastgesteld.

Plaats een reactie