FAQ Personen en familierecht

Is 60/40 Co-ouderschap de Juiste Keuze?

Wanneer ouders besluiten uit elkaar te gaan, staat het welzijn van hun kinderen voorop. Een van de meest cruciale beslissingen die genomen moet worden, is de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Is 60/40 co-ouderschap een goede verdeling? Deze vraag is van groot belang voor zowel ouders als kinderen. In dit artikel verkennen we de voor- en nadelen van een 60/40 co-ouderschapsregeling en bieden we inzicht in hoe deze vorm van co-ouderschap in de praktijk functioneert.

Wat is 60/40 Co-ouderschap?

Co-ouderschap is een regeling waarbij beide ouders na een scheiding de verantwoordelijkheden van de opvoeding delen. Bij een 60/40 co-ouderschapsregeling verblijven kinderen ongeveer 60% van de tijd bij de ene ouder en 40% bij de andere ouder. Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals een verdeling waarbij kinderen doordeweeks bij de ene ouder zijn en in het weekend bij de andere, of een regeling waarbij de dagen meer verspreid zijn over de week.

Voordelen van 60/40 Co-ouderschap

 • Stabiliteit en Continuïteit: Een 60/40 verdeling kan kinderen een stabiele basis bieden, waarbij ze het grootste deel van de tijd bij één ouder doorbrengen, wat kan bijdragen aan een gevoel van zekerheid.
 • Betrokkenheid van Beide Ouders: Deze regeling zorgt ervoor dat beide ouders actief betrokken blijven bij de opvoeding en het dagelijks leven van hun kinderen.
 • Flexibiliteit: Voor werkende ouders kan de 60/40 verdeling flexibiliteit bieden, zodat ze hun werk en zorgtaken beter op elkaar kunnen afstemmen.
 • Meer Persoonlijke Tijd: De ouder met 40% van de tijd heeft meer gelegenheid voor persoonlijke ontwikkeling, werk of sociale activiteiten.

Nadelen van 60/40 Co-ouderschap

 • Onbalans: De verdeling kan leiden tot een gevoel van onbalans, waarbij één ouder het gevoel kan hebben meer verantwoordelijkheden te dragen.
 • Logistieke Uitdagingen: Het wisselen tussen huizen kan voor kinderen belastend zijn, vooral als de ouders niet dicht bij elkaar wonen.
 • Financiële Overwegingen: Er kunnen extra kosten zijn verbonden aan het onderhouden van twee huishoudens die geschikt zijn voor kinderen.
 • Emotionele Impact: Kinderen kunnen moeite hebben met de ongelijke tijdverdeling en het gevoel hebben dat ze één ouder minder zien.

Implementatie van 60/40 Co-ouderschap

Het succesvol implementeren van een 60/40 co-ouderschapsregeling vereist goede communicatie en planning. Hieronder volgen enkele stappen die ouders kunnen nemen om deze regeling te laten slagen:

 • Communicatie: Onderhoud een open en eerlijke communicatielijn met de andere ouder. Bespreek verwachtingen, schema’s en eventuele zorgen.
 • Consistentie: Zorg voor consistentie in regels en routines in beide huishoudens om kinderen een gevoel van stabiliteit te geven.
 • Flexibiliteit: Wees bereid om aanpassingen te maken in het schema wanneer nodig, bijvoorbeeld bij speciale gelegenheden of onvoorziene omstandigheden.
 • Kindgericht: Houd de behoeften en wensen van de kinderen centraal bij het maken van afspraken.

Wettelijke Overwegingen

Bij het vaststellen van een co-ouderschapsregeling zijn er ook wettelijke aspecten waarmee rekening gehouden moet worden. Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen en ervoor te zorgen dat alle afspraken voldoen aan de wetgeving en in het belang zijn van de kinderen. Een formele overeenkomst kan helpen om misverstanden te voorkomen en biedt een duidelijk kader voor beide ouders.

Psychologische Aspecten van 60/40 Co-ouderschap

De psychologische impact van een 60/40 co-ouderschapsregeling op kinderen kan variëren. Sommige kinderen passen zich goed aan en profiteren van de betrokkenheid van beide ouders, terwijl anderen moeite kunnen hebben met de veranderingen. Het is belangrijk om alert te zijn op tekenen van stress of ongemak bij kinderen en indien nodig professionele hulp te zoeken.

Alternatieven voor 60/40 Co-ouderschap

Als een 60/40 regeling niet werkt voor een gezin, zijn er alternatieven die overwogen kunnen worden:

 • 50/50 Co-ouderschap: Een gelijke verdeling van tijd, wat kan zorgen voor een gevoel van gelijkheid en balans.
 • 70/30 of 80/20 Co-ouderschap: Een meer ongelijke verdeling, wat nuttig kan zijn als één ouder bijvoorbeeld verder weg woont of een drukkere baan heeft.
 • Volledige Voogdij: In sommige gevallen kan het in het belang van het kind zijn dat één ouder de volledige voogdij heeft, met bezoekregelingen voor de andere ouder.

Samenvatting

60/40 co-ouderschap is een regeling die kan werken voor veel gezinnen, maar het is niet zonder uitdagingen. Het vereist een goede communicatie, flexibiliteit en een sterke focus op het welzijn van de kinderen. Elke familie is uniek en het is belangrijk om een co-ouderschapsregeling te vinden die past bij de specifieke behoeften van de betrokkenen. Door samen te werken en het belang van de kinderen voorop te stellen, kunnen ouders een regeling vinden die voor iedereen werkt.

Plaats een reactie