FAQ Personen en familierecht

Is geregistreerd partnerschap onder huwelijkse voorwaarden?

In de hedendaagse samenleving kiezen steeds meer stellen voor een geregistreerd partnerschap als alternatief voor het traditionele huwelijk. Een belangrijk aspect dat hierbij vaak ter sprake komt, is de mogelijkheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan onder huwelijkse voorwaarden. Dit artikel zal uitgebreid ingaan op wat een geregistreerd partnerschap onder huwelijkse voorwaarden inhoudt, de overeenkomsten en verschillen met het huwelijk, en de juridische en financiële implicaties die hieraan verbonden zijn.

Wat is een geregistreerd partnerschap?

Voordat we dieper ingaan op de huwelijkse voorwaarden binnen een geregistreerd partnerschap, is het van belang om te begrijpen wat een geregistreerd partnerschap precies is. Een geregistreerd partnerschap is een wettelijk erkende vorm van samenlevingscontract tussen twee personen. Het biedt veel van dezelfde rechten en plichten als een huwelijk, zoals het erfrecht, het pensioenrecht en de verantwoordelijkheid voor elkaars schulden.

De keuze voor huwelijkse voorwaarden

Bij zowel een huwelijk als een geregistreerd partnerschap hebben partners de keuze om hun relatie vorm te geven op basis van de wettelijke gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken die partners maken over de verdeling van hun bezittingen en schulden voor het geval hun relatie eindigt, hetzij door scheiding of door overlijden.

Overeenkomsten met het huwelijk

De huwelijkse voorwaarden bij een geregistreerd partnerschap werken in grote lijnen hetzelfde als bij een huwelijk. De belangrijkste overeenkomsten zijn:

 • Beide vormen vereisen een notariële akte om de voorwaarden vast te leggen.
 • De voorwaarden kunnen op maat gemaakt worden om te voldoen aan de wensen van het paar.
 • In beide gevallen bieden de voorwaarden bescherming van persoonlijke bezittingen en vermogen.
 • De voorwaarden moeten worden opgesteld en ondertekend voordat het partnerschap of huwelijk wordt aangegaan.

Verschillen met het huwelijk

Hoewel er veel overeenkomsten zijn, bestaan er ook enkele verschillen tussen huwelijkse voorwaarden bij een huwelijk en bij een geregistreerd partnerschap:

 • Een geregistreerd partnerschap kan zonder ceremonie worden aangegaan, terwijl een huwelijk altijd een officiële ceremonie vereist.
 • De ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan, onder bepaalde voorwaarden, zonder tussenkomst van de rechter, terwijl een echtscheiding altijd via de rechter moet.
 • Bij een geregistreerd partnerschap is er geen sprake van een automatische naamswijziging, terwijl dit bij een huwelijk wel het geval kan zijn.

De inhoud van huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden kunnen verschillende bepalingen bevatten, afhankelijk van de wensen van het paar. Enkele veelvoorkomende bepalingen zijn:

 • Een verdeling van bezittingen waarbij ieder zijn of haar eigen vermogen behoudt.
 • Een uitsluiting van bepaalde bezittingen of schulden, bijvoorbeeld een erfenis of een persoonlijke lening.
 • Een verrekenbeding, waarbij partners periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) of aan het einde van het partnerschap/huwelijk de tijdens de relatie opgebouwde vermogens met elkaar verrekenen.
 • Specifieke afspraken over de verdeling van pensioenrechten.

Financiële implicaties

Het aangaan van een geregistreerd partnerschap onder huwelijkse voorwaarden heeft verschillende financiële implicaties:

 • Bescherming van persoonlijk vermogen tegen schuldeisers van de partner.
 • Voorkomen van ongewenste vermenging van vermogens bij een scheiding.
 • Mogelijkheid tot fiscale optimalisatie, bijvoorbeeld door slimme verrekenbedingen.
 • Invloed op de hoogte van eventuele alimentatie na scheiding.

Juridische implicaties

Naast financiële implicaties zijn er ook juridische consequenties verbonden aan het aangaan van een geregistreerd partnerschap onder huwelijkse voorwaarden:

 • De voorwaarden bieden een duidelijk juridisch kader voor het geval de relatie eindigt.
 • Ze kunnen dienen als bewijs van afspraken bij geschillen.
 • De voorwaarden kunnen tijdens het partnerschap worden gewijzigd, mits beide partners akkoord gaan en dit via een notaris laten vastleggen.

Procedure en kosten

Het opstellen van huwelijkse voorwaarden voor een geregistreerd partnerschap vereist een aantal stappen:

 • Het kiezen van een notaris.
 • Het bespreken van persoonlijke wensen en situatie met de notaris.
 • Het opstellen van een conceptakte door de notaris.
 • Het controleren en eventueel aanpassen van de conceptakte.
 • Het ondertekenen van de definitieve akte.

De kosten voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden variëren en zijn afhankelijk van de complexiteit van de voorwaarden en de tarieven van de gekozen notaris.

Belangrijke overwegingen

Bij het overwegen van een geregistreerd partnerschap onder huwelijkse voorwaarden is het belangrijk om rekening te houden met:

 • De persoonlijke financiële situatie van beide partners.
 • De wens om bepaalde bezittingen privé te houden.
 • De verwachtingen over de verdeling van vermogen bij een eventuele scheiding.
 • De noodzaak om bepaalde afspraken juridisch vast te leggen.

Samenvattend biedt een geregistreerd partnerschap onder huwelijkse voorwaarden stellen de mogelijkheid om hun financiële en juridische zaken op een persoonlijke en beschermende manier te regelen. Het is een flexibele optie die kan worden aangepast aan de individuele behoeften en omstandigheden van het paar. Het is echter van essentieel belang dat partners goed geïnformeerd zijn en professioneel advies inwinnen bij het opstellen van de voorwaarden, om ervoor te zorgen dat deze volledig aan hun wensen voldoen en juridisch waterdicht zijn.

Plaats een reactie