FAQ Personen en familierecht

Kan een partner een scheiding tegenhouden?

In de dynamiek van huwelijken komt het vaak voor dat één partner de relatie wil beëindigen terwijl de ander vasthoudt aan de hoop dat het huwelijk nog te redden is. De vraag die dan rijst is: kan een partner een scheiding tegenhouden? Dit artikel gaat dieper in op de mogelijkheden, juridische procedures en de emotionele aspecten die spelen bij het tegenhouden van een scheiding.

De Juridische Realiteit

In de meeste rechtsstelsels is het zo dat wanneer één van de partners een scheiding wil, deze uiteindelijk ook doorgezet kan worden. De wet erkent het recht van een individu om niet in een huwelijk te blijven dat hij of zij als onherstelbaar beschouwt. Echter, de procedure kan vertraagd worden door de partner die de scheiding niet wenst. Hieronder volgen enkele manieren waarop dit kan gebeuren:

 • Weigeren van Medewerking: De partner die de scheiding tegen wil houden, kan weigeren om de benodigde documenten te ondertekenen of niet verschijnen bij verplichte zittingen. Dit kan het proces vertragen, maar niet permanent stoppen.
 • Beroep op Verzoening: In sommige rechtsgebieden kan een partner een periode van verzoening aanvragen. Dit is een poging om het huwelijk te redden door middel van therapie of counseling.
 • Disputen over Voogdij of Bezittingen: Conflicten over de verdeling van bezittingen of de voogdij van kinderen kunnen de scheidingsprocedure aanzienlijk verlengen.

Desondanks zal een rechter uiteindelijk een beslissing nemen, zelfs als één van de partners blijft weigeren. Het rechtssysteem biedt mechanismen om de scheiding af te dwingen.

Emotionele Overwegingen

Naast de juridische aspecten spelen emotionele factoren een grote rol bij het tegenhouden van een scheiding. De partner die de scheiding niet wil, kan verschillende emoties ervaren:

 • Ontkenning: Het niet willen accepteren van de realiteit dat de andere partner de relatie wil beëindigen.
 • Angst: Angst voor de onbekende toekomst of het leven als alleenstaande.
 • Overreding: Pogingen om de partner die wil scheiden te overtuigen om in het huwelijk te blijven.

Deze emotionele reacties kunnen de communicatie en het scheidingsproces bemoeilijken. Het is belangrijk dat beide partners professionele hulp zoeken om deze emoties te verwerken.

Advies en Ondersteuning

Wanneer een partner een scheiding wil tegenhouden, is het raadzaam om juridisch en psychologisch advies in te winnen. Een advocaat kan inzicht geven in de rechten en plichten van beide partners. Een therapeut of counselor kan helpen bij het verwerken van de emotionele impact van de scheiding.

 • Juridisch Advies: Een advocaat kan adviseren over de juridische stappen die genomen kunnen worden en wat de gevolgen zijn van het vertragen van de procedure.
 • Psychologische Ondersteuning: Een therapeut kan helpen bij het omgaan met de emotionele uitdagingen en het voorbereiden op de toekomst na de scheiding.

Het is belangrijk dat beide partners toegang hebben tot de juiste ondersteuning om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Alternatieve Dispuutresolutie

Voordat een scheiding in een impasse raakt, kunnen partners overwegen om alternatieve dispuutresolutie (ADR) methoden te gebruiken. Dit zijn processen die kunnen helpen om tot een overeenkomst te komen zonder tussenkomst van de rechtbank. Voorbeelden van ADR zijn:

 • Bemiddeling: Een neutrale derde, de mediator, helpt de partners om tot een onderlinge overeenkomst te komen.
 • Collaboratieve Scheiding: Beide partners werken met hun advocaten en andere professionals om tot een overeenkomst te komen buiten de rechtbank om.
 • Arbitrage: Een arbiter neemt een bindende beslissing na het horen van beide kanten in een meer formele setting dan bemiddeling.

ADR kan een effectieve manier zijn om een scheiding te regelen op een manier die voor beide partners aanvaardbaar is.

De Rol van de Rechter

Wanneer een partner een scheiding probeert tegen te houden en de zaak voor de rechter komt, zal de rechter een aantal factoren in overweging nemen:

 • De redenen voor de scheiding: De rechter zal kijken naar de redenen die de aanvragende partner geeft voor de scheiding.
 • De belangen van kinderen: Als er kinderen betrokken zijn, zal hun welzijn prioriteit hebben in de besluitvorming.
 • Financiële en materiële belangen: De verdeling van bezittingen en financiën zal rechtvaardig moeten zijn voor beide partners.

De rechter zal streven naar een oplossing die recht doet aan alle betrokken partijen, zelfs als dit betekent dat de scheiding doorgaat tegen de wens van één partner in.

Internationale Overwegingen

In internationale situaties, waarbij partners verschillende nationaliteiten hebben of in verschillende landen wonen, kan het tegenhouden van een scheiding nog complexer zijn. Verschillende landen hebben verschillende wetten en procedures met betrekking tot scheiding. Het is essentieel om juridisch advies in te winnen dat gespecialiseerd is in internationaal familierecht.

Slotoverwegingen

Hoewel een partner pogingen kan ondernemen om een scheiding tegen te houden, is het in de meeste gevallen niet mogelijk om een scheiding permanent te voorkomen als de andere partner vastbesloten is om door te gaan. Het is van cruciaal belang dat beide partners toegang hebben tot de juiste juridische en emotionele ondersteuning om door deze moeilijke periode heen te komen. Uiteindelijk is het in het belang van alle betrokkenen, inclusief eventuele kinderen, om tot een oplossing te komen die een nieuw begin mogelijk maakt.

Plaats een reactie