FAQ Personen en familierecht

Kan ik mijn ex verplichten meer te gaan werken?

Na een scheiding kunnen financiële verplichtingen en de verdeling van middelen voor veel ex-partners een bron van zorg en conflict zijn. Een veelgestelde vraag is of men zijn of haar ex kan verplichten om meer te gaan werken, vooral in situaties waarin er sprake is van alimentatie of wanneer de inkomsten van de ex-partner invloed hebben op de financiële situatie na de scheiding. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van deze kwestie onderzoeken, rekening houdend met juridische kaders, maatschappelijke normen en de praktische haalbaarheid van het afdwingen van een dergelijke verplichting.

Wettelijk kader rondom arbeidsplicht na scheiding

De wetgeving in veel landen voorziet in een onderhoudsplicht tussen ex-partners na een scheiding. Dit betekent dat de ene partner financieel kan bijdragen aan het levensonderhoud van de ander, vaak in de vorm van alimentatie. De hoogte en duur van deze alimentatie zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de behoefte van de ontvanger en de draagkracht van de betaler. De vraag of men een ex-partner kan verplichten om meer te gaan werken, hangt samen met deze factoren.

Beoordeling van de arbeidscapaciteit

Wanneer een ex-partner alimentatie ontvangt, kan de betalende partij de indruk hebben dat de ontvanger niet zijn of haar volledige arbeidscapaciteit benut. De rechtbanken kijken naar verschillende aspecten om te beoordelen of de ontvanger in staat is om meer te werken en daarmee mogelijk de behoefte aan alimentatie te verminderen:

 • Gezondheid en leeftijd: De fysieke en mentale gezondheid, evenals de leeftijd van de ex-partner, zijn belangrijke factoren die de arbeidscapaciteit beïnvloeden.
 • Opleiding en werkervaring: De kwalificaties en de werkervaring van de ex-partner spelen een rol bij het bepalen van de arbeidsmogelijkheden op de arbeidsmarkt.
 • Zorgverplichtingen: De aanwezigheid van jonge kinderen of andere zorgtaken kan de mogelijkheid om meer te werken beperken.
 • Arbeidsmarkt: De situatie op de arbeidsmarkt en de beschikbaarheid van passende banen zijn ook relevante factoren.

Procedure voor wijziging van alimentatie

Indien de betalende ex-partner van mening is dat de ontvangende partij meer zou kunnen werken en daarmee de behoefte aan alimentatie kan verminderen, kan hij of zij een procedure starten om de alimentatie te herzien. Dit proces omvat:

 • Verzoek tot herziening: Een formeel verzoek bij de rechtbank om de alimentatie te herzien op basis van gewijzigde omstandigheden.
 • Bewijsvoering: Het aandragen van bewijs dat de ontvangende ex-partner meer kan werken, zoals informatie over de arbeidsmarkt en de persoonlijke situatie van de ex-partner.
 • Rechterlijke beoordeling: De rechter zal alle omstandigheden beoordelen en een beslissing nemen over de eventuele aanpassing van de alimentatie.

Maatschappelijke en ethische overwegingen

Naast de juridische aspecten zijn er ook maatschappelijke en ethische overwegingen die een rol spelen bij de vraag of men een ex kan verplichten om meer te werken. Het is belangrijk om rekening te houden met de volgende punten:

 • Autonomie: Ieder individu heeft het recht om zelf te bepalen hoeveel hij of zij werkt, binnen de grenzen van de wet en financiële verplichtingen.
 • Verantwoordelijkheid: Beide ex-partners hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar en eventuele kinderen toe om bij te dragen aan het levensonderhoud.
 • Redelijkheid: Het is belangrijk dat verwachtingen ten aanzien van arbeidsparticipatie redelijk en haalbaar zijn.

Praktische haalbaarheid van het afdwingen van meer werk

De praktische haalbaarheid van het afdwingen dat een ex-partner meer gaat werken is vaak beperkt. Er zijn verschillende redenen waarom dit moeilijk te realiseren kan zijn:

 • Handhaving: Het is voor de rechtbank lastig om te controleren en te handhaven dat iemand meer gaat werken.
 • Werkgelegenheid: Niet altijd zijn er passende banen beschikbaar die aansluiten bij de kwalificaties en omstandigheden van de ex-partner.
 • Wederzijdse afspraken: Het is vaak effectiever om in onderling overleg tot afspraken te komen over werk en financiële bijdragen.

Alternatieve benaderingen

Wanneer het afdwingen van meer werk niet haalbaar of wenselijk is, kunnen ex-partners overwegen om alternatieve benaderingen te verkennen:

 • Mediation: Een mediator kan helpen om tot een gezamenlijke oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is.
 • Herziening van afspraken: Het opnieuw bekijken en eventueel aanpassen van de financiële afspraken kan soms tot een beter evenwicht leiden.
 • Omscholing of bijscholing: Investeren in de opleiding van de ex-partner kan op de lange termijn bijdragen aan een betere arbeidspositie en minder afhankelijkheid van alimentatie.

In de complexe en vaak emotioneel beladen situatie na een scheiding is het belangrijk om zorgvuldig en met respect voor elkaars positie te kijken naar de mogelijkheden en verplichtingen rondom werk en financiën. Hoewel het juridisch soms mogelijk is om een ex-partner te verplichten meer te gaan werken, is de praktische uitvoerbaarheid beperkt en zijn er vaak betere oplossingen te vinden door middel van dialoog en samenwerking.

Plaats een reactie