FAQ Personen en familierecht

Kan je alimentatie krijgen met terugwerkende kracht?

Wanneer een relatie eindigt, kan de financiële nasleep complex zijn, vooral als er kinderen bij betrokken zijn of als de ene partner financieel afhankelijk is van de andere. Alimentatie is een financiële ondersteuning die door de ene partner aan de andere wordt betaald na een scheiding of het einde van een geregistreerd partnerschap. Een veelgestelde vraag is of het mogelijk is om alimentatie met terugwerkende kracht te krijgen. In dit artikel zullen we deze vraag uitgebreid behandelen en kijken naar de juridische aspecten, voorwaarden en procedures die hiermee samenhangen.

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud van de ex-partner en/of kinderen na een scheiding. Er zijn twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Partneralimentatie is bedoeld om de minder verdienende of niet-verdienende ex-partner te ondersteunen, terwijl kinderalimentatie bijdraagt aan de kosten die komen kijken bij de opvoeding en verzorging van de kinderen.

Button Image

Alimentatie met terugwerkende kracht

Alimentatie met terugwerkende kracht verwijst naar de mogelijkheid om alimentatie te ontvangen over een periode die ligt vóór de datum waarop de alimentatie officieel is vastgesteld of gewijzigd. Dit kan relevant zijn wanneer de alimentatieplichtige niet vrijwillig bijdraagt aan het levensonderhoud of wanneer er vertraging is in het juridische proces van het vaststellen van de alimentatie.

Juridische grondslag voor alimentatie met terugwerkende kracht

De mogelijkheid om alimentatie met terugwerkende kracht te vragen is afhankelijk van de wetgeving en jurisprudentie. In veel rechtsstelsels is het principe dat alimentatieverplichtingen ingaan op het moment dat de rechter de alimentatie vaststelt. Echter, onder bepaalde omstandigheden kan de rechter besluiten om de alimentatie met terugwerkende kracht toe te kennen.

Button Image

Voorwaarden voor alimentatie met terugwerkende kracht

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden om alimentatie met terugwerkende kracht te kunnen ontvangen:

 • Overeenkomst tussen partijen: Als beide partijen overeenkomen dat er alimentatie met terugwerkende kracht betaald moet worden, kan dit in een overeenkomst worden vastgelegd.
 • Rechterlijke uitspraak: De rechter kan besluiten om alimentatie met terugwerkende kracht toe te kennen als er bijvoorbeeld sprake is van onwil of nalatigheid bij de alimentatieplichtige.
 • Bewijs van behoefte: De alimentatiegerechtigde moet kunnen aantonen dat er gedurende de periode voor de vaststelling van de alimentatie behoefte was aan financiële ondersteuning.
 • Verzoek bij de rechter: Er moet een verzoek bij de rechter worden ingediend om alimentatie met terugwerkende kracht te ontvangen.

Procedure voor het aanvragen van alimentatie met terugwerkende kracht

Het aanvragen van alimentatie met terugwerkende kracht is een juridisch proces dat zorgvuldig moet worden doorlopen. Hieronder volgt een overzicht van de stappen die genomen moeten worden:

 1. Verzamelen van bewijs: Verzamel alle relevante documentatie die de behoefte aan alimentatie en de financiële situatie van beide partijen aantoont.
 2. Inschakelen van een advocaat: Het is raadzaam om een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in familierecht om de kans op succes te vergroten.
 3. Indienen van een verzoek: Een verzoek tot alimentatie met terugwerkende kracht moet bij de rechtbank worden ingediend.
 4. Rechterlijke beoordeling: De rechter zal het verzoek beoordelen en een beslissing nemen op basis van de aangeleverde bewijzen en omstandigheden.
Button Image

Factoren die de rechter overweegt

Bij het beoordelen van een verzoek om alimentatie met terugwerkende kracht, zal de rechter verschillende factoren in overweging nemen:

 • De financiële situatie van beide partijen: De inkomens en uitgaven van beide partijen spelen een rol bij het bepalen van de hoogte en de noodzaak van alimentatie.
 • De duur van de periode: Hoe langer de periode waarover terugwerkende kracht wordt gevraagd, hoe zorgvuldiger de rechter zal kijken naar de redenen voor de vertraging.
 • Communicatie tussen partijen: Als er bewijs is van pogingen om de alimentatie te regelen of van onwil van de alimentatieplichtige, kan dit de beslissing van de rechter beïnvloeden.
 • Veranderingen in omstandigheden: Als er significante veranderingen zijn geweest in de omstandigheden van een van de partijen, kan dit invloed hebben op de beslissing.

Uitdagingen bij het verkrijgen van alimentatie met terugwerkende kracht

Het verkrijgen van alimentatie met terugwerkende kracht kan verschillende uitdagingen met zich meebrengen:

 • Bewijslast: De alimentatiegerechtigde draagt de bewijslast om aan te tonen dat er behoefte was aan financiële ondersteuning.
 • Financiële haalbaarheid: De alimentatieplichtige moet in staat zijn om de alimentatie met terugwerkende kracht te betalen, wat niet altijd financieel haalbaar is.
 • Rechterlijke discretie: De beslissing ligt uiteindelijk bij de rechter, die een grote mate van discretie heeft bij het toekennen van alimentatie met terugwerkende kracht.

Alternatieven voor alimentatie met terugwerkende kracht

Als alimentatie met terugwerkende kracht niet mogelijk is, zijn er alternatieven die overwogen kunnen worden:

 • Betalingsregeling: De partijen kunnen een betalingsregeling overeenkomen voor de gemiste alimentatie.
 • Lumpsum betaling: In plaats van periodieke betalingen, kan een eenmalige lumpsum betaling worden overeengekomen.
 • Verhoging van de toekomstige alimentatie: De alimentatie kan voor een bepaalde periode verhoogd worden om de gemiste betalingen te compenseren.

Alimentatie met terugwerkende kracht is een complex onderwerp dat afhankelijk is van specifieke omstandigheden en de wetgeving van het betreffende rechtsgebied. Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen en de juiste procedures te volgen om de kans op een succesvolle aanvraag te vergroten. Hoewel het niet altijd mogelijk is om alimentatie met terugwerkende kracht te ontvangen, bieden de alternatieven mogelijkheden om tot een rechtvaardige oplossing te komen.

Plaats een reactie