FAQ Personen en familierecht

Kan je alimentatie krijgen met terugwerkende kracht?

Wanneer een relatie eindigt, kan de financiële nasleep complex zijn, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Alimentatie is een veelvoorkomende regeling die bedoeld is om de financiële stabiliteit van de minst verdienende partner of de kinderen te waarborgen. Een veelgestelde vraag is of het mogelijk is om alimentatie met terugwerkende kracht te krijgen. Dit artikel gaat dieper in op de mogelijkheden, voorwaarden en juridische aspecten van alimentatie met terugwerkende kracht.

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een financiële bijdrage aan de levensonderhoud van de ex-partner of kinderen na een scheiding. Er zijn twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Partneralimentatie is bedoeld om de minder verdienende partner te ondersteunen, terwijl kinderalimentatie bijdraagt aan de kosten voor verzorging en opvoeding van de kinderen.

Button Image

Alimentatie met terugwerkende kracht: de basis

Alimentatie met terugwerkende kracht verwijst naar de mogelijkheid om alimentatie te ontvangen over een periode die ligt vóór de datum waarop de alimentatie officieel is vastgesteld of gewijzigd. Dit kan relevant zijn wanneer de alimentatieplichtige niet vrijwillig bijdraagt of wanneer er vertraging is in het vaststellen van de alimentatie.

Wettelijk kader

De mogelijkheid om alimentatie met terugwerkende kracht te vorderen, is afhankelijk van de wetgeving en jurisprudentie. In veel rechtsstelsels is het principe dat alimentatieverplichtingen ingaan op het moment dat de rechter de alimentatie vaststelt. Echter, onder bepaalde omstandigheden kan de rechter besluiten om de alimentatie met terugwerkende kracht toe te kennen.

Button Image

Voorwaarden voor alimentatie met terugwerkende kracht

Er zijn specifieke voorwaarden waaronder alimentatie met terugwerkende kracht kan worden toegekend:

 • Overeenkomst tussen partijen: Als beide partijen overeenkomen dat de alimentatie met terugwerkende kracht moet worden betaald, kan dit in de alimentatieregeling worden opgenomen.
 • Rechterlijke uitspraak: De rechter kan besluiten alimentatie met terugwerkende kracht toe te kennen als er bijvoorbeeld sprake is van onwil of nalatigheid bij de alimentatieplichtige.
 • Wijziging van omstandigheden: Als er een significante wijziging in omstandigheden is geweest die invloed heeft op de alimentatiebehoefte of -draagkracht, kan dit aanleiding zijn voor een aanpassing met terugwerkende kracht.

Procedure voor het aanvragen van alimentatie met terugwerkende kracht

Het aanvragen van alimentatie met terugwerkende kracht is een juridisch proces dat zorgvuldig moet worden aangepakt:

 • Verzamelen van bewijs: Het is belangrijk om bewijs te verzamelen dat aantoont dat er behoefte was aan alimentatie gedurende de periode waarover terugwerkende kracht wordt gevraagd.
 • Indienen van een verzoek: Een verzoek tot alimentatie met terugwerkende kracht moet worden ingediend bij de rechtbank. Dit kan via een advocaat of, in sommige gevallen, zelfstandig.
 • Rechterlijke beoordeling: De rechter zal alle omstandigheden beoordelen, inclusief de redenen voor het niet eerder vaststellen of wijzigen van de alimentatie.
Button Image

Beperkingen en uitdagingen

Hoewel het in theorie mogelijk is om alimentatie met terugwerkende kracht te krijgen, zijn er in de praktijk beperkingen en uitdagingen:

 • Beperkte periode: De periode waarover alimentatie met terugwerkende kracht kan worden gevorderd, is vaak beperkt. Dit kan variëren afhankelijk van de wetgeving en de specifieke omstandigheden van de zaak.
 • Bewijslast: De bewijslast ligt bij de partij die alimentatie met terugwerkende kracht vordert. Dit kan een complex en tijdrovend proces zijn.
 • Financiële haalbaarheid: De financiële situatie van de alimentatieplichtige kan een belemmering vormen voor het daadwerkelijk ontvangen van alimentatie met terugwerkende kracht.

Praktische overwegingen

Bij het overwegen van alimentatie met terugwerkende kracht is het belangrijk om praktische aspecten in overweging te nemen:

 • Communicatie: Open communicatie tussen ex-partners kan helpen om misverstanden en vertragingen te voorkomen.
 • Mediation: Mediation kan een effectieve manier zijn om tot een overeenkomst te komen over alimentatie, inclusief eventuele terugwerkende kracht.
 • Financieel advies: Het inschakelen van een financieel adviseur kan helpen om een realistisch beeld te krijgen van de mogelijkheden en gevolgen van alimentatie met terugwerkende kracht.

Alternatieven voor terugwerkende kracht

Als alimentatie met terugwerkende kracht niet haalbaar is, zijn er alternatieven die overwogen kunnen worden:

 • Lumpsum betaling: Een eenmalige betaling kan soms worden overeengekomen in plaats van periodieke betalingen met terugwerkende kracht.
 • Herziening van toekomstige betalingen: In plaats van terugwerkende kracht kan de focus liggen op het herzien van toekomstige alimentatiebetalingen om de financiële balans te herstellen.

Conclusie

Alimentatie met terugwerkende kracht is een complex onderwerp dat afhankelijk is van specifieke wetgeving, jurisprudentie en individuele omstandigheden. Hoewel het mogelijk is, zijn er veel factoren die de haalbaarheid en de uitkomst beïnvloeden. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen en alle opties zorgvuldig te overwegen voordat men stappen onderneemt om alimentatie met terugwerkende kracht te vorderen.

Plaats een reactie