FAQ Personen en familierecht

Kan je hypotheek meenemen bij scheiding?

Wanneer een huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt in een scheiding, komen er veel financiële vraagstukken op tafel, waaronder de kwestie van de hypotheek. Een veelgestelde vraag is of je de hypotheek kunt meenemen bij een scheiding. Dit is een complex onderwerp waarbij verschillende factoren een rol spelen. In dit artikel zullen we de mogelijkheden, voorwaarden en stappen die komen kijken bij het meenemen van een hypotheek bij scheiding uitgebreid bespreken.

Wat betekent ‘hypotheek meenemen’?

Met het ‘meenemen’ van een hypotheek wordt bedoeld dat één van de ex-partners de bestaande hypotheek op zijn of haar naam zet en de ander ontslaat van de hypotheekverplichtingen. Dit kan aantrekkelijk zijn als de overnemende partij gehecht is aan de woning of als de voorwaarden van de bestaande hypotheek gunstiger zijn dan de huidige marktvoorwaarden.

De voorwaarden voor het meenemen van een hypotheek

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een hypotheek te kunnen meenemen bij een scheiding:

 • Inkomenstoets: De overnemende partij moet voldoende inkomen hebben om de hypotheeklasten zelfstandig te kunnen dragen.
 • Waarde van de woning: De waarde van de woning moet hoog genoeg zijn om de hypotheek te kunnen blijven dekken.
 • Overeenstemming met de bank: De hypotheekverstrekker moet akkoord gaan met het wijzigen van de hypotheekvoorwaarden.
 • Overeenstemming met de ex-partner: Beide ex-partners moeten het eens zijn over de verdeling van de woning en de hypotheek.

Stappenplan bij het meenemen van een hypotheek

Het proces van het meenemen van een hypotheek bij een scheiding bestaat uit verschillende stappen:

 1. Beoordeling van de financiële situatie: Een financieel adviseur kan helpen om te beoordelen of het haalbaar is om de hypotheek over te nemen.
 2. Waardering van de woning: Een taxateur zal de waarde van de woning moeten vaststellen.
 3. Overleg met de hypotheekverstrekker: Er moet overlegd worden met de bank of hypotheekverstrekker over de mogelijkheden en voorwaarden.
 4. Overeenkomst met de ex-partner: Er moet een overeenkomst worden gesloten met de ex-partner over de verdeling van de woning en de hypotheek.
 5. Wijziging van de hypotheekakte: Een notaris zal de wijziging van de hypotheekakte moeten formaliseren.

Financiële consequenties van het meenemen van een hypotheek

Het meenemen van een hypotheek kan verschillende financiële consequenties hebben:

 • Overdrachtsbelasting: In sommige gevallen kan er overdrachtsbelasting verschuldigd zijn bij het wijzigen van de eigendomsverhouding van de woning.
 • Notariskosten: Voor het wijzigen van de hypotheekakte zullen notariskosten in rekening worden gebracht.
 • Boeterente: Als de hypotheekvoorwaarden wijzigen, kan de bank een boeterente in rekening brengen.
 • Partneralimentatie: De verplichting tot het betalen van partneralimentatie kan invloed hebben op de mogelijkheid om de hypotheek over te nemen.

Alternatieven voor het meenemen van een hypotheek

Als het meenemen van de hypotheek niet mogelijk of wenselijk is, zijn er alternatieven:

 • Verkoop van de woning: De woning kan verkocht worden en de opbrengst kan verdeeld worden tussen de ex-partners.
 • Uitkopen van de ex-partner: De overnemende partij kan de ex-partner uitkopen door hem of haar een deel van de waarde van de woning te betalen.
 • Nieuwe hypotheek: Het afsluiten van een nieuwe hypotheek kan soms gunstiger zijn, afhankelijk van de huidige rentestand en voorwaarden.

Emotionele en praktische overwegingen

Naast de financiële aspecten zijn er ook emotionele en praktische overwegingen bij het meenemen van een hypotheek:

 • Emotionele gehechtheid: De emotionele band met de woning kan een rol spelen in de beslissing om de hypotheek over te nemen.
 • Stabiliteit voor kinderen: Als er kinderen in het spel zijn, kan het behoud van de woning bijdragen aan hun stabiliteit.
 • Verhuizen: Verhuizen kan stressvol zijn en het behouden van de woning kan deze stress verminderen.

Advies en begeleiding

Het is aan te raden om professioneel advies en begeleiding te zoeken bij het meenemen van een hypotheek bij een scheiding. Een financieel adviseur, hypotheekadviseur of mediator kan ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes en het doorlopen van het proces.

Samenvatting

Het meenemen van een hypotheek bij een scheiding is een optie die onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. Het vereist een goede financiële beoordeling, overleg met de bank en overeenstemming met de ex-partner. Er zijn verschillende financiële, emotionele en praktische overwegingen die meespelen in de beslissing. Alternatieven zoals de verkoop van de woning of het afsluiten van een nieuwe hypotheek kunnen ook overwogen worden. Professioneel advies is essentieel om tot een goede afwikkeling te komen.

In dit artikel hebben we de mogelijkheden en voorwaarden besproken die komen kijken bij het meenemen van een hypotheek bij een scheiding. Het is een complex proces dat zorgvuldigheid en overleg vereist, maar met de juiste begeleiding en informatie kan het een passende oplossing zijn voor beide ex-partners.

Plaats een reactie