FAQ Personen en familierecht

Kun je zelf alimentatie berekenen?

Wanneer een huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, komt vaak de vraag naar voren of en hoeveel alimentatie er betaald moet worden. Alimentatie is een financiële ondersteuning aan de ex-partner of kinderen na een scheiding. Het is een complexe materie die afhankelijk is van vele factoren. In dit artikel bespreken we of je zelf alimentatie kunt berekenen en welke aspecten hierbij komen kijken.

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud van je ex-partner en/of kinderen na een scheiding. Er wordt onderscheid gemaakt tussen partneralimentatie en kinderalimentatie. Partneralimentatie is bedoeld om de ex-partner die niet zelfstandig voldoende inkomen kan genereren financieel te ondersteunen. Kinderalimentatie is bedoeld voor de kosten die komen kijken bij de opvoeding en verzorging van de kinderen.

Button Image

De wettelijke kaders

De Nederlandse wet stelt bepaalde richtlijnen vast voor het berekenen van alimentatie. Deze richtlijnen zijn echter vrij complex en hangen af van de individuele situatie van beide ex-partners. De belangrijkste factoren die meespelen zijn:

 • De behoefte van de ontvanger
 • De draagkracht van de betaler
 • De levensstandaard tijdens het huwelijk

Deze factoren worden gebruikt om de hoogte van de alimentatie te bepalen. De berekening van alimentatie is maatwerk en kan daarom variëren per situatie.

Zelf alimentatie berekenen: is dat mogelijk?

Het zelf berekenen van alimentatie is mogelijk, maar het is belangrijk om te beseffen dat dit een indicatie geeft en geen definitief bedrag. Er zijn online rekentools beschikbaar die je kunt gebruiken om een schatting te maken van de alimentatie. Deze tools houden rekening met de belangrijkste factoren, maar kunnen niet alle individuele omstandigheden meenemen in de berekening.

Button Image

Stappenplan voor het zelf berekenen van alimentatie

Als je zelf een indicatie wilt krijgen van de alimentatie, kun je het volgende stappenplan volgen:

 1. Bepaal de behoefte van de ontvanger.
 2. Bereken de draagkracht van de betaler.
 3. Neem de levensstandaard tijdens het huwelijk in acht.
 4. Gebruik een online rekentool of alimentatiecalculator.
 5. Controleer de uitkomst met een juridisch adviseur of mediator.

Behoefte van de ontvanger

De behoefte van de ontvanger is een belangrijk uitgangspunt bij het berekenen van alimentatie. Deze behoefte wordt vaak vastgesteld aan de hand van de welstand tijdens het huwelijk. Er zijn richtlijnen en tabellen die gebruikt kunnen worden om deze behoefte te bepalen, zoals de Tremanormen.

Button Image

Draagkracht van de betaler

De draagkracht van de betaler is minstens zo belangrijk. Het gaat hierbij om het bedrag dat de betaler kan missen zonder zelf in financiële problemen te komen. Voor het berekenen van de draagkracht wordt gekeken naar het netto inkomen, vaste lasten en eventuele andere financiële verplichtingen.

Levensstandaard tijdens het huwelijk

De levensstandaard tijdens het huwelijk speelt een rol bij het bepalen van de behoefte. Als het gezin bijvoorbeeld gewend was aan bepaalde luxe, kan dit meegenomen worden in de berekening van de alimentatie.

Online rekentools en alimentatiecalculators

Er zijn diverse online rekentools en alimentatiecalculators die je kunt gebruiken om een indicatie te krijgen van de alimentatie. Deze tools vragen om input zoals inkomensgegevens, samenstelling van het gezin, en de verdeling van de zorg voor de kinderen. Het is belangrijk om te realiseren dat deze tools slechts een indicatie geven.

De rol van een juridisch adviseur of mediator

Hoewel je zelf een berekening kunt maken, is het raadzaam om de uitkomst te laten controleren door een juridisch adviseur of mediator. Zij kunnen de berekening toetsen aan de wettelijke normen en rekening houden met alle relevante factoren. Bovendien kunnen zij helpen bij het maken van afspraken over de alimentatie en deze vastleggen in een convenant.

Belangrijke overwegingen

Bij het zelf berekenen van alimentatie zijn er enkele belangrijke overwegingen:

 • De berekening is slechts een indicatie en geen definitief bedrag.
 • Veranderingen in de persoonlijke situatie kunnen invloed hebben op de alimentatie.
 • Wettelijke wijzigingen kunnen de alimentatieberekening beïnvloeden.
 • Alimentatie is aanpasbaar als de omstandigheden veranderen.

Samenvatting

Alimentatie berekenen is een complex proces dat afhankelijk is van vele factoren. Hoewel je zelf een indicatie kunt berekenen met behulp van online tools, is het verstandig om de uitkomst te laten toetsen door een professional. Zij kunnen ervoor zorgen dat de berekening voldoet aan de wettelijke eisen en recht doet aan de situatie van beide ex-partners.

Plaats een reactie