FAQ Personen en familierecht

Van wie is de auto bij scheiding?

Wanneer een echtpaar besluit te scheiden, komen er veel vragen naar boven over de verdeling van het gezamenlijke bezit. Een van de meest gestelde vragen is: “Van wie is de auto bij scheiding?” Dit is een belangrijke kwestie, aangezien een auto vaak een van de waardevollere bezittingen is en essentieel kan zijn voor persoonlijke mobiliteit en onafhankelijkheid. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van deze vraag onderzoeken en uiteenzetten hoe de eigendom van een auto wordt bepaald tijdens het scheidingsproces.

Wettelijk kader en eigendomsbepaling

De verdeling van bezittingen bij een scheiding wordt geregeld door het familierecht. Afhankelijk van het huwelijksgoederenregime waaronder het echtpaar getrouwd is, gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden, worden de bezittingen verdeeld.

  • Gemeenschap van goederen: Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen worden alle bezittingen en schulden die het echtpaar tijdens het huwelijk heeft verkregen, gedeeld. De auto valt hier ook onder, ongeacht op wiens naam deze staat.
  • Huwelijkse voorwaarden: Wanneer het echtpaar onder huwelijkse voorwaarden is getrouwd, hangt de verdeling af van de afspraken die zijn vastgelegd. Als de auto als persoonlijk eigendom is aangemerkt, blijft deze bij de eigenaar. Is dit niet het geval, dan zal er een verdeling moeten plaatsvinden.

Factoren die de toewijzing van de auto beïnvloeden

Bij het bepalen van de eigendom van de auto spelen verschillende factoren een rol:

  • Aankoopdatum: Als de auto is aangeschaft vóór het huwelijk, kan deze als persoonlijk eigendom worden beschouwd.
  • Gebruik van de auto: Wie de auto voornamelijk gebruikt, kan invloed hebben op de beslissing wie de auto toebedeeld krijgt.
  • Financiële bijdrage: De mate waarin elke partner financieel heeft bijgedragen aan de aankoop en het onderhoud van de auto kan meewegen.
  • Behoefte: De behoefte van elke partner aan een voertuig, bijvoorbeeld voor werk, kan een rol spelen in de toewijzing.

Waardering en verdeling van de auto

Om de auto eerlijk te kunnen verdelen, moet eerst de waarde worden vastgesteld. Dit kan door middel van een taxatie of door gebruik te maken van een koerslijst zoals de ANWB/Bovag koerslijst. Na waardering zijn er verschillende opties voor de verdeling:

  • Verkoop van de auto: De auto wordt verkocht en de opbrengst wordt verdeeld volgens de huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen.
  • Uitkopen: Een van de partners koopt de ander uit door de helft van de waarde van de auto te betalen.
  • Verrekening met andere bezittingen: De waarde van de auto wordt verrekend met andere bezittingen die verdeeld moeten worden.

Procedure bij onenigheid

Wanneer partners het niet eens kunnen worden over de verdeling van de auto, kan een mediator of advocaat worden ingeschakeld om tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, zal de rechter een beslissing moeten nemen. De rechter zal daarbij kijken naar de redelijkheid en billijkheid en alle omstandigheden van het geval meewegen.

Belang van goede afspraken

Het is van groot belang om goede afspraken te maken over de verdeling van bezittingen, zoals de auto, bij een scheiding. Dit voorkomt onduidelijkheid en conflicten in de toekomst. Het is aan te raden om deze afspraken schriftelijk vast te leggen, eventueel met hulp van een juridisch adviseur.

Financiële verplichtingen en de auto

Naast de eigendom van de auto moeten ook de financiële verplichtingen die aan de auto verbonden zijn, zoals de lening of leasecontract, worden verdeeld. Dit kan complex zijn en vereist nauwkeurige afstemming tussen de partners en eventueel de financieringsmaatschappij.

Verzekering en belastingen

De verzekering en wegenbelasting van de auto moeten ook worden aangepast na de scheiding. Degene die de auto toebedeeld krijgt, zal de verzekering op zijn of haar naam moeten zetten en verantwoordelijk zijn voor de wegenbelasting.

Overdracht van de auto

Wanneer de eigendom van de auto is bepaald, moet de overdracht officieel gemaakt worden. Dit gebeurt door het overschrijven van het kenteken bij de RDW. Hierbij is het belangrijk dat alle benodigde documenten, zoals het kentekenbewijs en de tenaamstellingscode, aanwezig zijn.

Samenvatting

De vraag “Van wie is de auto bij scheiding?” is niet eenvoudig te beantwoorden en hangt af van vele factoren, zoals het huwelijksgoederenregime, de aankoopdatum, het gebruik, de financiële bijdrage en de behoefte van de partners. Een zorgvuldige waardering en verdeling van de auto is essentieel, en bij onenigheid kan een mediator, advocaat of de rechter uitkomst bieden. Het is cruciaal om goede afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen om toekomstige conflicten te voorkomen. Tot slot moeten ook de financiële verplichtingen, verzekering en belastingen geregeld worden, en moet de overdracht van de auto officieel gemaakt worden bij de RDW.

Plaats een reactie