FAQ Personen en familierecht

Waarom zou je geregistreerd partnerschap doen?

De keuze voor een geregistreerd partnerschap is een belangrijke beslissing in het leven van veel stellen. Het is een vorm van een officiële relatie die veel weg heeft van het huwelijk, maar op bepaalde punten verschilt. In deze tekst zullen we uitgebreid ingaan op de redenen waarom mensen kunnen kiezen voor een geregistreerd partnerschap, de juridische implicaties, de praktische voordelen en de emotionele aspecten die bij deze keuze komen kijken.

Juridische gelijkstelling aan het huwelijk

Een van de belangrijkste redenen om te kiezen voor een geregistreerd partnerschap is de juridische gelijkstelling aan het huwelijk. In Nederland biedt het geregistreerd partnerschap bijna dezelfde rechten en plichten als het huwelijk. Dit betekent dat partners die kiezen voor deze vorm van samenleven, kunnen rekenen op:

 • Erkenning van de relatie door de staat
 • Wederzijdse onderhoudsplicht
 • Erven van elkaar zonder testament
 • Voogdij over gemeenschappelijke kinderen
 • Fiscale voordelen, zoals het kunnen doen van een gezamenlijke belastingaangifte
Button Image

Flexibiliteit en eenvoud

Naast de juridische aspecten is de keuze voor een geregistreerd partnerschap vaak ingegeven door de wens voor meer flexibiliteit en eenvoud. Het aangaan van een geregistreerd partnerschap is vaak minder formeel en kan sneller geregeld worden dan een huwelijk. Bovendien is de ontbinding ervan, mits er geen minderjarige kinderen in het spel zijn, eenvoudiger. Partners kunnen het partnerschap beëindigen via een overeenkomst bij de notaris, zonder tussenkomst van de rechter.

Praktische overwegingen

Er zijn verschillende praktische overwegingen die kunnen meespelen bij de keuze voor een geregistreerd partnerschap:

 • Geen behoefte aan een grote ceremonie of bruiloft
 • De wens om snel juridische zekerheid te creëren
 • De mogelijkheid om de achternaam van de partner te gebruiken
 • De behoefte aan een formele bevestiging van de relatie zonder religieuze connotaties
Button Image

Emotionele en sociale overwegingen

Naast de juridische en praktische redenen spelen ook emotionele en sociale overwegingen een rol. Voor sommige stellen is een geregistreerd partnerschap een manier om hun liefde en toewijding aan elkaar te tonen, zonder de traditionele en soms als ouderwets ervaren context van een huwelijk. Het kan ook een manier zijn om een relatie te formaliseren die door de omgeving al als langdurig en stabiel wordt gezien.

Internationale erkenning

Hoewel de internationale erkenning van geregistreerd partnerschap kan variëren, is het in veel landen een geaccepteerde juridische status. Dit kan belangrijk zijn voor stellen die internationaal reizen of overwegen in het buitenland te gaan wonen. Het is wel van belang om te onderzoeken hoe een geregistreerd partnerschap in andere landen wordt erkend en welke rechten daaraan verbonden zijn.

Button Image

Financiële voordelen

Financiële voordelen zijn vaak een bijkomend voordeel van het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Zoals eerder genoemd, kunnen partners profiteren van fiscale voordelen. Daarnaast kunnen zij in aanmerking komen voor:

 • Partnerpensioenregelingen
 • Voordelen bij erfenissen en schenkingen
 • Mogelijkheden voor het delen van verzekeringen en andere financiële producten

Samenlevingscontract versus geregistreerd partnerschap

Wanneer stellen een officiële status aan hun relatie willen geven, kunnen ze kiezen tussen een samenlevingscontract en een geregistreerd partnerschap. Hoewel een samenlevingscontract bepaalde afspraken vastlegt, biedt een geregistreerd partnerschap meer juridische zekerheid en wordt het door de overheid als een meer formele relatiestatus erkend. Dit kan vooral van belang zijn bij zaken als erfrecht en ouderlijk gezag.

Conclusie vermijden

In plaats van een conclusie te trekken, is het belangrijk om te benadrukken dat de keuze voor een geregistreerd partnerschap een persoonlijke is, die afhangt van de wensen en omstandigheden van het betreffende stel. Het is raadzaam om goed geïnformeerd te zijn over alle aspecten die bij deze keuze komen kijken en eventueel juridisch advies in te winnen.

Plaats een reactie