FAQ Personen en familierecht

Wat als je partner een erfenis krijgt?

Stel je voor, je partner ontvangt op een dag het bericht dat hij of zij een erfenis krijgt. Dit kan een moment zijn van gemengde gevoelens, waarbij naast het verdriet om het verlies van een dierbare, ook vragen opkomen over de financiële implicaties en de impact op jullie relatie. In deze uitgebreide tekst bespreken we de verschillende aspecten waar je rekening mee moet houden wanneer je partner een erfenis ontvangt.

Emotionele Overwegingen

Voordat we ingaan op de financiële en juridische aspecten, is het belangrijk om stil te staan bij de emotionele impact van een erfenis. Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis en de erfenis kan een herinnering zijn aan deze persoon. Het is essentieel om elkaar te steunen en ruimte te geven voor het rouwproces.

 • Neem de tijd om te rouwen en sta open voor elkaars emoties.
 • Respecteer de band die je partner had met de overledene.
 • Wees geduldig en begripvol als het gaat om beslissingen rondom de erfenis.
Button Image

Financiële Planning

Een erfenis kan een significante invloed hebben op jullie financiële situatie. Het is belangrijk om samen te bespreken hoe jullie met deze nieuwe middelen om willen gaan. Overweeg het opstellen van een financieel plan waarin jullie doelen, wensen en prioriteiten vastleggen.

 • Bespreek samen wat jullie lange- en kortetermijndoelen zijn.
 • Overweeg het inschakelen van een financieel adviseur om een plan op te stellen.
 • Bepaal of en hoe de erfenis bijdraagt aan jullie gezamenlijke toekomst.

Juridische Aspecten

De ontvangst van een erfenis brengt ook juridische vraagstukken met zich mee. Afhankelijk van of jullie getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen, kunnen de rechten en plichten verschillen.

Huwelijk en Geregistreerd Partnerschap

Indien jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, is het van belang om te weten of dit in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden is. Bij een gemeenschap van goederen valt de erfenis in principe in de gezamenlijke boedel, tenzij er een uitsluitingsclausule is opgenomen in het testament.

 • Controleer of er sprake is van een uitsluitingsclausule.
 • Bij huwelijkse voorwaarden kan de erfenis als privévermogen worden beschouwd.
 • Laat je adviseren door een notaris over de consequenties voor jullie situatie.

Samenwonen zonder Huwelijk of Partnerschap

Voor samenwonende partners zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap gelden andere regels. De erfenis valt dan niet automatisch in een gezamenlijke boedel. Het is echter mogelijk dat er afspraken zijn gemaakt in een samenlevingscontract.

 • Controleer het samenlevingscontract op afspraken over erfenissen.
 • Zonder samenlevingscontract blijft de erfenis persoonlijk eigendom.
 • Overweeg het opstellen of aanpassen van een samenlevingscontract.
Button Image

Fiscale Overwegingen

De ontvangst van een erfenis kan fiscale gevolgen hebben, zoals de verplichting om erfbelasting te betalen. De hoogte van de erfbelasting hangt af van de relatie tot de overledene en de waarde van de erfenis.

 • Informeer naar de vrijstellingen en tarieven van erfbelasting.
 • Laat een belastingadviseur de fiscale gevolgen in kaart brengen.
 • Denk na over mogelijkheden om de erfbelasting te minimaliseren, zoals schenkingen.

Investeren of Besteden?

Met de komst van een erfenis staat jullie mogelijk een extra financiële middelen ter beschikking. Het is verstandig om na te denken over de beste besteding van dit geld. Willen jullie investeren in de toekomst, zoals de aankoop van een huis, het starten van een bedrijf, of het opbouwen van pensioen? Of zijn er specifieke wensen of behoeften die nu vervuld kunnen worden, zoals een reis of een verbouwing?

 • Maak een overzicht van mogelijke investeringen en uitgaven.
 • Weeg de voor- en nadelen van elke optie zorgvuldig af.
 • Bedenk hoe de erfenis kan bijdragen aan jullie gezamenlijke toekomstplannen.
Button Image

Communicatie en Relatie

Open en eerlijke communicatie is cruciaal wanneer het gaat om financiële zaken in een relatie. Een erfenis kan zowel positieve als negatieve effecten hebben op jullie relatie. Het is belangrijk om verwachtingen uit te spreken en samen beslissingen te nemen.

 • Voer regelmatig gesprekken over jullie financiën en toekomstplannen.
 • Wees transparant over jullie individuele en gezamenlijke wensen.
 • Respecteer elkaars mening en kom tot een gezamenlijk besluit.

Samenvatting

Wanneer je partner een erfenis krijgt, is het van belang om samen door deze nieuwe situatie te navigeren. Door aandacht te besteden aan emotionele, financiële, juridische en fiscale aspecten, kunnen jullie weloverwogen keuzes maken die bijdragen aan jullie gezamenlijke toekomst. Communicatie speelt hierbij een sleutelrol. Met de juiste aanpak kan een erfenis een positieve invloed hebben op jullie relatie en toekomstplannen.

Plaats een reactie