FAQ Personen en familierecht

Wat als je uit elkaar gaat met geregistreerd partnerschap?

Wanneer twee mensen besluiten hun leven met elkaar te delen, kunnen zij kiezen voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Hoewel beide vormen van een officiële relatie veel overeenkomsten hebben, zijn er ook verschillen, vooral als het gaat om het ontbinden ervan. In dit artikel bespreken we wat er komt kijken bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap, een situatie die zowel emotioneel als juridisch complex kan zijn.

De Juridische Aspecten van Geregistreerd Partnerschap Ontbinden

Net als bij een huwelijk, is een geregistreerd partnerschap een juridische verbintenis die niet zomaar verbroken kan worden. Er zijn specifieke stappen die ondernomen moeten worden om het partnerschap te ontbinden.

 • Met wederzijds goedvinden: Als beide partners het eens zijn over de beëindiging, kunnen zij dit in onderling overleg regelen. Dit vereist een overeenkomst die door beide partners en een advocaat of notaris wordt ondertekend.
 • Zonder wederzijds goedvinden: Als de partners het niet eens zijn, zal een van hen een verzoek tot ontbinding moeten indienen bij de rechtbank. Dit proces lijkt sterk op echtscheiding en vereist juridische bijstand.

Het is belangrijk om te weten dat als er minderjarige kinderen in het spel zijn, de ontbinding van een geregistreerd partnerschap altijd via de rechter moet lopen, net als bij een echtscheiding.

Verdeling van Bezit en Schulden

Bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap moet er een verdeling van bezittingen en schulden plaatsvinden. Dit kan een complex proces zijn, afhankelijk van de afspraken die partners hierover hebben gemaakt, bijvoorbeeld in een partnerschapsvoorwaarden.

 • Gemeenschap van goederen: Als er geen voorwaarden zijn opgesteld, dan valt het vermogen van beide partners in de gemeenschap van goederen en moet dit gelijk verdeeld worden.
 • Partnerschapsvoorwaarden: Als er wel voorwaarden zijn opgesteld, dan worden bezittingen en schulden verdeeld volgens deze afspraken.

Het is raadzaam om een financieel adviseur of advocaat in te schakelen om te helpen bij de verdeling van het vermogen.

Partneralimentatie en Kinderalimentatie

Net als bij een echtscheiding kan er bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap sprake zijn van alimentatieverplichtingen.

 • Partneralimentatie: Een van de partners kan verplicht worden om financiële ondersteuning te bieden aan de ander, afhankelijk van de financiële situatie van beide partners na de ontbinding.
 • Kinderalimentatie: De zorg voor eventuele kinderen moet worden geregeld, waarbij de niet-verzorgende ouder vaak verplicht is om een bijdrage te leveren in de kosten van opvoeding en verzorging.

De hoogte en duur van de alimentatie worden bepaald door de rechter of kunnen in onderling overleg worden afgesproken.

Co-ouderschap en Omgangsregeling

Als er kinderen betrokken zijn bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap, moet er een regeling voor co-ouderschap of omgang worden getroffen. Dit is een belangrijk onderdeel van het proces, waarbij het welzijn van de kinderen vooropstaat.

 • Co-ouderschap: Hierbij verdelen de ouders de zorg- en opvoedingstaken gelijkwaardig.
 • Omgangsregeling: Als co-ouderschap niet mogelijk is, wordt er een omgangsregeling vastgesteld waarbij de kinderen regelmatig tijd doorbrengen met beide ouders.

Het is essentieel dat ouders in het belang van de kinderen tot een goede regeling komen, eventueel met hulp van een mediator of advocaat.

Woning en Hypotheek

Een ander belangrijk aspect bij het ontbinden van een geregistreerd partnerschap is de gezamenlijke woning en de bijbehorende hypotheek. Beslissingen hierover kunnen ingrijpend zijn en moeten zorgvuldig worden genomen.

 • Verkoop van de woning: Partners kunnen besluiten de woning te verkopen en de opbrengst te verdelen.
 • Overname van de woning: Een van de partners kan de woning overnemen, maar moet dan vaak de hypotheek op eigen naam stellen en de ander uitkopen.

Het is aan te raden om een financieel adviseur te raadplegen om de beste optie voor beide partners te bepalen.

Emotionele Aspecten en Ondersteuning

Naast de juridische en financiële aspecten, brengt het ontbinden van een geregistreerd partnerschap ook emotionele uitdagingen met zich mee. Het is belangrijk om ook aandacht te besteden aan de emotionele verwerking van de breuk.

 • Professionele hulp: Overweeg professionele hulp, zoals een psycholoog of coach, om de emotionele gevolgen van de breuk te verwerken.
 • Steun van naasten: Zoek steun bij vrienden en familie, die een luisterend oor en praktische hulp kunnen bieden.

Door aandacht te besteden aan zowel de praktische als emotionele kanten van de ontbinding, kunnen partners het proces op een gezondere manier doorlopen.

Conclusie

Het ontbinden van een geregistreerd partnerschap is een ingrijpend proces dat zorgvuldige overweging en planning vereist. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de juridische, financiële en emotionele aspecten die bij de ontbinding komen kijken. Door samen te werken met professionals zoals advocaten, financieel adviseurs en mediators, kunnen ex-partners ervoor zorgen dat de ontbinding zo soepel mogelijk verloopt en dat de belangen van alle betrokkenen, inclusief eventuele kinderen, worden behartigd.

Hoewel dit artikel een overzicht biedt van de belangrijkste overwegingen, is elke situatie uniek en kan het nodig zijn om aanvullend advies in te winnen dat specifiek is voor uw situatie. Het is raadzaam om tijdig de juiste ondersteuning te zoeken om de gevolgen van de ontbinding van een geregistreerd partnerschap te beheersen en een nieuwe start te maken.

Plaats een reactie