FAQ Personen en familierecht

Wat gebeurt er met spaargeld bij scheiding?

Wanneer twee mensen besluiten om te scheiden, komt er veel kijken bij het verdelen van de gemeenschappelijke bezittingen. Een van de meest prangende vragen die opkomt is: wat gebeurt er met spaargeld bij scheiding? In dit artikel zullen we uitgebreid ingaan op de verschillende aspecten die een rol spelen bij de verdeling van spaargeld tussen ex-partners.

De wettelijke basis: huwelijksgoederenregime

Voordat we ingaan op de specifieke verdeling van spaargeld, is het belangrijk om het huwelijksgoederenregime te begrijpen. In Nederland zijn er drie regimes:

 • Huwelijk in gemeenschap van goederen
 • Huwelijk met huwelijkse voorwaarden
 • Geregistreerd partnerschap, vergelijkbaar met huwelijk

Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen valt alles wat de partners voor en tijdens het huwelijk verwerven in de gemeenschappelijke pot. Dit betekent dat bij een scheiding alles, inclusief spaargeld, in principe door de helft gaat. Bij huwelijkse voorwaarden hangt de verdeling af van wat de partners hebben afgesproken. Het is dus essentieel om de huwelijkse voorwaarden erbij te pakken wanneer je gaat scheiden.

Verdeling van spaargeld bij gemeenschap van goederen

Bij een scheiding onder gemeenschap van goederen wordt het spaargeld als volgt verdeeld:

 • Alle bezittingen en schulden worden bij elkaar opgeteld.
 • De waarde van het totale vermogen wordt door twee gedeeld.
 • Elke partner heeft recht op de helft van het spaargeld.

Het is echter niet altijd zo zwart-wit. Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn, zoals schenkingen of erfenissen die buiten de verdeling vallen, mits dit duidelijk is vastgelegd.

Verdeling van spaargeld bij huwelijkse voorwaarden

De verdeling van spaargeld bij huwelijkse voorwaarden is afhankelijk van de gemaakte afspraken:

 • Partners kunnen afspreken dat bepaalde bezittingen, zoals spaargeld, buiten de gemeenschappelijke pot vallen.
 • Er kan een verrekenbeding zijn opgenomen, waarbij overeengekomen wordt dat spaargeld dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, alsnog wordt verdeeld.
 • De exacte verdeling moet worden berekend op basis van de huwelijkse voorwaarden.

Het is belangrijk om een financieel adviseur of advocaat te raadplegen om de verdeling correct en eerlijk te laten verlopen.

Spaargeld op gezamenlijke en individuele rekeningen

Spaargeld kan op verschillende manieren worden bewaard:

 • Gezamenlijke spaarrekeningen: Bij scheiding wordt het saldo meestal gedeeld.
 • Individuele spaarrekeningen: Afhankelijk van het huwelijksgoederenregime kan dit spaargeld ook verdeeld moeten worden.

Het is van belang om duidelijkheid te krijgen over de herkomst van het spaargeld op individuele rekeningen, omdat dit invloed kan hebben op de verdeling.

Fiscale consequenties

De verdeling van spaargeld kan ook fiscale gevolgen hebben:

 • Eventuele belastingteruggaven of -schulden moeten worden meegenomen in de verdeling.
 • De belastingdienst ziet de verdeling van spaargeld als een overdracht van vermogen, wat kan leiden tot fiscale verplichtingen.

Het is raadzaam om een belastingadviseur te raadplegen om onverwachte fiscale gevolgen te voorkomen.

Internationale aspecten

Bij internationale huwelijken of wanneer spaargeld in het buitenland is ondergebracht, kunnen de zaken complexer worden:

 • Internationale verdragen en wetgeving kunnen van invloed zijn op de verdeling van spaargeld.
 • De wetgeving van het land waar het spaargeld is ondergebracht, kan van toepassing zijn.

Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen bij een expert op het gebied van internationaal familierecht.

Praktische stappen bij de verdeling van spaargeld

Om de verdeling van spaargeld bij een scheiding in goede banen te leiden, zijn er enkele praktische stappen die genomen moeten worden:

 • Inventariseer alle spaarrekeningen en de bijbehorende saldi.
 • Bepaal welk deel van het spaargeld voor iedere partner is.
 • Maak duidelijke afspraken over de verdeling en leg deze vast.
 • Zorg voor een correcte afhandeling bij de banken.

Het is aan te raden om deze stappen samen met een mediator of advocaat te doorlopen om conflicten te voorkomen.

Emotionele aspecten en mediation

Naast de juridische en financiële kant, spelen emotionele aspecten een grote rol bij de verdeling van spaargeld. Het inschakelen van een mediator kan helpen om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen:

 • Een mediator kan de communicatie tussen partners faciliteren.
 • Mediation kan leiden tot een snellere en minder kostbare scheiding.
 • Door mediation kunnen ex-partners vaak beter met elkaar omgaan na de scheiding.

Het is belangrijk om open en eerlijk te zijn over financiën om het mediationproces te laten slagen.

Conclusie

De verdeling van spaargeld bij een scheiding is een complex proces dat sterk afhankelijk is van het huwelijksgoederenregime, eventuele huwelijkse voorwaarden, fiscale implicaties en internationale aspecten. Het is essentieel om goed geïnformeerd te zijn en professionele hulp in te schakelen om tot een eerlijke verdeling te komen. Door de emotionele lading kan mediation een waardevolle bijdrage leveren aan het proces. Uiteindelijk is het doel om beide partijen met een schone lei verder te laten gaan.

Plaats een reactie