FAQ Personen en familierecht

Wat kost een kort geding omgangsregeling?

Wanneer ouders uit elkaar gaan, kan het voorkomen dat zij het niet eens worden over de omgangsregeling met hun kinderen. In zo’n geval kan een kort geding omgangsregeling uitkomst bieden. Dit is een versnelde procedure bij de rechtbank om snel een tijdelijke beslissing te krijgen over de omgang met de kinderen. De kosten van een kort geding omgangsregeling kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren. In dit artikel bespreken we de verschillende kostenposten die komen kijken bij een kort geding omgangsregeling.

Griffierechten

De eerste kostenpost die bij een kort geding omgangsregeling komt kijken, zijn de griffierechten. Dit zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor de behandeling van de zaak. De hoogte van de griffierechten is afhankelijk van het soort zaak en of het een natuurlijk persoon of een rechtspersoon betreft. Voor een kort geding omgangsregeling in 2023 zijn de griffierechten voor natuurlijke personen als volgt:

 • Verzoekschriftprocedure bij de rechtbank: circa € 309,-
 • Hoger beroep: circa € 332,-
 • Cassatie: circa € 324,-

Het is belangrijk om te weten dat deze kosten vooraf betaald moeten worden en dat ze in principe niet worden terugbetaald, ongeacht de uitkomst van de zaak.

Button Image

Advocaatkosten

Een ander belangrijk onderdeel van de kosten zijn de advocaatkosten. Voor een kort geding omgangsregeling is het inschakelen van een advocaat verplicht. Advocaten hanteren verschillende tarieven, die onder meer afhankelijk zijn van de ervaring van de advocaat en de complexiteit van de zaak. De kosten kunnen variëren van ongeveer € 150,- tot € 300,- per uur. Een kort geding omgangsregeling kan de volgende advocaatkosten met zich meebrengen:

 • Intakegesprek
 • Opstellen van het verzoekschrift
 • Voorbereiding van de zitting
 • Vertegenwoordiging tijdens de zitting
 • Nazorg, zoals het bespreken van de uitspraak

De totale kosten voor een advocaat kunnen dus aanzienlijk oplopen, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die de advocaat aan de zaak besteedt.

Bijkomende kosten

Naast de griffierechten en advocaatkosten kunnen er nog andere kosten zijn waar u rekening mee moet houden. Deze bijkomende kosten kunnen bestaan uit:

 • Kosten voor het opvragen van uittreksels of bewijsstukken
 • Reiskosten voor het bijwonen van de zitting
 • Kosten voor eventuele deskundigenrapporten

Deze kosten zijn vaak minder voorspelbaar en kunnen per situatie verschillen.

Button Image

Toevoeging en gesubsidieerde rechtsbijstand

Voor mensen met een lager inkomen is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een toevoeging, ook wel bekend als gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, betaalt de overheid een deel van de advocaatkosten. U betaalt dan een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u in aanmerking komt voor een toevoeging en wat de hoogte van uw eigen bijdrage zal zijn.

Proceskostenveroordeling

In sommige gevallen kan de rechter beslissen dat de ene partij de proceskosten van de andere partij moet betalen. Dit wordt een proceskostenveroordeling genoemd. Het kan gaan om een volledige of gedeeltelijke vergoeding van de kosten. Echter, in familiezaken, zoals bij een kort geding omgangsregeling, wordt een proceskostenveroordeling niet vaak toegekend. Het is dus belangrijk om er rekening mee te houden dat u in de meeste gevallen uw eigen kosten zult moeten dragen.

Button Image

Overige overwegingen

Naast de directe kosten van een kort geding omgangsregeling zijn er ook andere overwegingen die een rol kunnen spelen bij de beslissing om een dergelijke procedure te starten:

 • De emotionele impact op alle betrokkenen, inclusief de kinderen
 • De tijd die het kost voordat er een uitspraak is
 • De mogelijkheid dat de relatie tussen de ouders verder verslechtert door de juridische strijd
 • De onzekerheid over de uitkomst van de procedure

Het is daarom aan te raden om, voordat u besluit een kort geding omgangsregeling te starten, goed na te denken over de mogelijke gevolgen en alternatieven, zoals mediation of een ouderschapsplan.

Samenvatting van de kosten

Samenvattend bestaan de kosten voor een kort geding omgangsregeling uit de volgende onderdelen:

 • Griffierechten
 • Advocaatkosten
 • Bijkomende kosten
 • Eventuele eigen bijdrage bij gesubsidieerde rechtsbijstand

De totale kosten kunnen dus variëren en zijn sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de zaak en de keuzes die u maakt met betrekking tot de inschakeling van een advocaat en andere professionals.

Het is belangrijk om u goed te laten informeren over de kosten en de procedure voordat u een kort geding omgangsregeling start. Een gespecialiseerde familierechtadvocaat kan u hierbij helpen en u adviseren over de beste aanpak in uw situatie.

Plaats een reactie