FAQ Personen en familierecht

Wat kost een notaris bij een erfenis?

Wanneer iemand overlijdt, komt er veel kijken bij het afwikkelen van de nalatenschap. Een van de aspecten die hierbij een rol speelt, is de betrokkenheid van een notaris. De kosten van een notaris bij een erfenis kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren. In dit artikel bespreken we uitgebreid de kosten die een notaris in rekening brengt bij het afhandelen van een erfenis en welke diensten hier doorgaans onder vallen.

De rol van de notaris bij een erfenis

Voordat we ingaan op de kosten, is het belangrijk om te begrijpen wat de rol van de notaris is bij een erfenis. De notaris kan verschillende taken uitvoeren, zoals:

 • Het opstellen van een verklaring van erfrecht of executele.
 • Het adviseren over de afwikkeling van de nalatenschap.
 • Het verzorgen van de aangifte erfbelasting.
 • Het verdelen van de erfenis onder de erfgenamen.

Deze taken zijn essentieel voor een correcte en rechtsgeldige afwikkeling van de nalatenschap en kunnen complex zijn, afhankelijk van de omvang en samenstelling van de erfenis.

Factoren die de kosten beïnvloeden

De kosten van een notaris bij een erfenis worden beïnvloed door verschillende factoren:

 • Complexiteit van de erfenis: Een eenvoudige erfenis met een duidelijk testament en weinig erfgenamen zal minder kosten met zich meebrengen dan een complexe erfenis met meerdere onroerende goederen, bedrijven, schulden of een groot aantal erfgenamen.
 • De werkzaamheden van de notaris: De hoeveelheid werk die de notaris moet verrichten, zoals het aantal benodigde documenten en de tijd die nodig is voor advies en afwikkeling, heeft invloed op de kosten.
 • Regionale verschillen: Notaristarieven kunnen per regio verschillen. Het is daarom raadzaam om tarieven van verschillende notarissen te vergelijken.
 • Uurtarief of vast tarief: Sommige notarissen werken met een uurtarief, terwijl anderen een vast tarief hanteren voor bepaalde diensten.

Gemiddelde kosten van notariële diensten

Hoewel de kosten sterk kunnen variëren, zijn er gemiddelde prijzen die als richtlijn kunnen dienen:

 • Een verklaring van erfrecht kan variëren van €200 tot €600, afhankelijk van de complexiteit.
 • De kosten voor het afwikkelen van een volledige erfenis kunnen uiteenlopen van €1.500 tot €5.000 of meer, afhankelijk van de bovengenoemde factoren.
 • Aangifte erfbelasting door de notaris kan variëren van €250 tot €750.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze prijzen indicatief zijn en dat een offerte van de notaris zelf de meest accurate schatting zal geven.

Offerte en vergelijking van notariskosten

Om inzicht te krijgen in de exacte kosten, is het verstandig om een offerte aan te vragen bij een of meerdere notarissen. Hierbij is het belangrijk om op de volgende zaken te letten:

 • Vraag naar een gespecificeerde offerte waarin alle kostenposten duidelijk worden benoemd.
 • Controleer of de BTW is inbegrepen in de offerte.
 • Vergelijk de offertes van verschillende notarissen niet alleen op prijs, maar ook op de aangeboden diensten en de ervaring van de notaris.

Door offertes te vergelijken, kunt u een weloverwogen keuze maken en komt u niet voor onverwachte kosten te staan.

Extra kosten en bijkomende diensten

Naast de standaardkosten kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor aanvullende diensten, zoals:

 • Advies over complexe erfrechtelijke kwesties.
 • Mediation bij conflicten tussen erfgenamen.
 • Beheer van de nalatenschap indien de notaris als executeur optreedt.
 • Inschakelen van externe deskundigen, zoals taxateurs of accountants.

Deze extra diensten zullen de totale kosten verhogen, maar kunnen noodzakelijk zijn voor een goede afwikkeling van de erfenis.

De keuze voor een notaris

Bij het kiezen van een notaris is het niet alleen de prijs die telt. De expertise en ervaring van de notaris in erfrechtzaken, de kwaliteit van de dienstverlening en de persoonlijke klik zijn minstens zo belangrijk. Een goede notaris kan u veel werk en zorgen uit handen nemen en zorgen voor een soepele afwikkeling van de erfenis.

Samenvatting

De kosten van een notaris bij een erfenis zijn afhankelijk van de complexiteit van de erfenis, de benodigde werkzaamheden, regionale tariefverschillen en de keuze tussen een uurtarief of vast tarief. Gemiddelde kosten voor notariële diensten variëren, maar door offertes aan te vragen en te vergelijken, kunt u een goede inschatting maken van de verwachte kosten. Vergeet niet dat naast de prijs, de expertise en de persoonlijke benadering van de notaris van groot belang zijn voor een goede afwikkeling van de erfenis.

Plaats een reactie