FAQ Personen en familierecht

Wat krijgt een gescheiden vrouw?

Wanneer een huwelijk eindigt in een scheiding, rijst vaak de vraag: “Wat krijgt een gescheiden vrouw?” Dit is een complexe kwestie die afhankelijk is van vele factoren, waaronder de wetgeving van het land waar de scheiding plaatsvindt, de specifieke omstandigheden van het huwelijk, en de afspraken die gemaakt zijn tussen de ex-partners. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten onderzoeken die bepalen wat een vrouw kan verwachten te ontvangen na een scheiding.

Wettelijke Verdeling van Bezittingen

In veel rechtsgebieden is de verdeling van bezittingen bij een scheiding gebaseerd op het principe van een eerlijke en rechtvaardige verdeling. Dit betekent niet altijd een gelijke verdeling, maar een verdeling die rekening houdt met de bijdragen van beide partners en hun toekomstige behoeften. Factoren die hierbij een rol spelen zijn:

 • De duur van het huwelijk
 • De leeftijd en gezondheid van beide partners
 • De inkomsten en het vermogen van beide partners
 • De bijdrage van elke partner aan het huwelijk, inclusief zorg voor kinderen en huishoudelijk werk
 • De toekomstige financiële vooruitzichten van beide partners

De verdeling kan bestaan uit onroerend goed, banktegoeden, investeringen, en pensioenrechten. In sommige gevallen kan een van de partners recht hebben op een deel van het pensioen dat de ander tijdens het huwelijk heeft opgebouwd.

Button Image

Partneralimentatie

Partneralimentatie, ook wel onderhoudsbijdrage genoemd, is een financiële ondersteuning die de ene partner aan de andere betaalt na een scheiding. De voorwaarden voor het ontvangen van partneralimentatie variëren sterk per rechtsgebied, maar over het algemeen wordt rekening gehouden met:

 • De behoefte van de ontvangende partner
 • De draagkracht van de betalende partner
 • De levensstandaard tijdens het huwelijk
 • De duur van het huwelijk
 • De mogelijkheid voor de ontvangende partner om zelf inkomsten te genereren

De hoogte en duur van de alimentatie zijn afhankelijk van deze factoren. In sommige gevallen kan de alimentatie tijdelijk zijn, bedoeld om de ontvangende partner de kans te geven om financieel zelfstandig te worden.

Voogdij en Kinderbijslag

Als er kinderen betrokken zijn bij de scheiding, is de voogdijregeling een belangrijk onderdeel van wat een gescheiden vrouw kan verwachten. De voogdij kan op verschillende manieren worden geregeld:

 • Gezamenlijke voogdij, waarbij beide ouders betrokken zijn bij de opvoeding en besluitvorming
 • Enkelvoudige voogdij, waarbij een van de ouders de primaire verantwoordelijkheid heeft

Naast voogdij komt ook de kwestie van kinderbijslag aan de orde. Kinderbijslag is een financiële bijdrage van de niet-verzorgende ouder aan de verzorgende ouder, bedoeld om bij te dragen aan de kosten van opvoeding en verzorging van de kinderen. De hoogte van de kinderbijslag wordt bepaald door de behoeften van de kinderen en de financiële mogelijkheden van de ouders.

Button Image

Verdeling van Schulden

Naast bezittingen moeten ook schulden worden verdeeld bij een scheiding. Dit kan onder meer bestaan uit:

 • Hypotheekschulden
 • Kredietkaartschulden
 • Persoonlijke leningen

De verdeling van schulden hangt af van wie verantwoordelijk was voor het aangaan van de schuld en in hoeverre beide partners hebben geprofiteerd van de schuld. In sommige gevallen kan de rechter besluiten dat schulden gezamenlijk worden gedragen, terwijl in andere gevallen een van de partners een groter deel van de schuld op zich neemt.

Recht op Woning

Een ander belangrijk aspect is het recht op de gezamenlijke woning. In veel gevallen zal de partner die de voogdij over de kinderen heeft, in de woning mogen blijven wonen, althans tijdelijk. Dit is echter niet altijd het geval en hangt af van verschillende factoren, waaronder de financiële situatie van beide partners en de beschikbaarheid van andere huisvesting.

Button Image

Verzekeringen en Pensioenen

Verzekeringen en pensioenen zijn vaak onderwerp van discussie bij een scheiding. Een gescheiden vrouw kan recht hebben op:

 • Een deel van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd
 • Voortzetting van levensverzekeringen waar zij als begunstigde op staat
 • Gezondheidsverzekering, afhankelijk van de regelingen en wetgeving

De verdeling van deze rechten wordt bepaald door de polisvoorwaarden en de wetgeving die van toepassing is.

Herziening van Testamenten en Erfrecht

Na een scheiding is het belangrijk dat een gescheiden vrouw haar testament herziet. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat haar bezittingen na haar overlijden naar de door haar gewenste personen gaan. Ook het erfrecht kan veranderen na een scheiding, waardoor het noodzakelijk is juridisch advies in te winnen over de nieuwe situatie.

Belastinggevolgen

De belastinggevolgen van een scheiding kunnen aanzienlijk zijn. Een gescheiden vrouw moet rekening houden met:

 • Veranderingen in de aanslag inkomstenbelasting
 • Mogelijke belasting op ontvangen alimentatie
 • Belastingvoordelen gerelateerd aan de voogdij over kinderen

Het is raadzaam om een belastingadviseur te raadplegen om de financiële impact van de scheiding volledig te begrijpen.

Conclusie

De vraag “Wat krijgt een gescheiden vrouw?” heeft geen eenduidig antwoord. Elke scheiding is uniek en de uitkomsten variëren sterk. Het is belangrijk dat vrouwen die door een scheiding gaan, zich goed laten informeren en adviseren door juridische en financiële professionals om hun rechten te kennen en te waarborgen. Door de juiste stappen te nemen, kunnen gescheiden vrouwen een nieuwe start maken met een duidelijk beeld van wat zij kunnen verwachten op financieel en juridisch gebied.

Plaats een reactie