FAQ Personen en familierecht

Wat mag een kind van 12 jaar beslissen?

Wanneer kinderen de leeftijd van 12 jaar bereiken, komen ze op een belangrijk kruispunt in hun ontwikkeling. Ze worden zelfstandiger en beginnen meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen beslissingen. Maar wat mag een kind van 12 jaar nu eigenlijk zelf beslissen? In dit artikel verkennen we de verschillende domeinen waarin een 12-jarige bepaalde rechten en verantwoordelijkheden heeft.

Wettelijke Rechten en Beslissingen

In de wet zijn specifieke rechten vastgelegd die kinderen van 12 jaar en ouder hebben. Deze rechten geven hen de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op beslissingen die hun leven aangaan.

 • Medische beslissingen: Vanaf 12 jaar hebben kinderen het recht om mee te beslissen over medische behandelingen. Artsen moeten zowel de toestemming van de ouders als van het kind hebben. In sommige gevallen, zoals bij zeer ingrijpende beslissingen, kan de mening van het kind zwaarder wegen.
 • Privacy: Kinderen vanaf 12 jaar hebben recht op privacy. Dit betekent dat zij recht hebben op vertrouwelijkheid in gesprekken met bijvoorbeeld artsen, leraren en hulpverleners.
 • Rechtszaken: In juridische procedures hebben kinderen van 12 jaar en ouder het recht om gehoord te worden. Dit is vooral relevant in geval van echtscheiding van de ouders of in voogdijzaken.
Button Image

Onderwijs en Schoolkeuze

Op het gebied van onderwijs begint een kind van 12 jaar meer inspraak te krijgen. Hoewel de uiteindelijke beslissing vaak bij de ouders ligt, wordt van kinderen verwacht dat ze hun voorkeuren en interesses kenbaar maken.

 • Keuze van de middelbare school: De keuze voor een middelbare school is een belangrijke stap. Kinderen kunnen hun voorkeur uitspreken voor een bepaalde school of onderwijstype, zoals VMBO, HAVO of VWO.
 • Studierichting: Hoewel de meeste studierichtingen pas gekozen worden na de onderbouw, kunnen kinderen van 12 jaar al nadenken over hun interesses en toekomstige studiekeuzes.

Thuis en Dagelijks Leven

Thuis hebben kinderen van 12 jaar ook bepaalde rechten en verantwoordelijkheden. Ouders worden aangemoedigd om hun kinderen te betrekken bij beslissingen die het gezinsleven beïnvloeden.

 • Huishoudelijke taken: Kinderen kunnen meebeslissen over de verdeling van huishoudelijke taken en hierover afspraken maken met hun ouders.
 • Vrijetijdsbesteding: Binnen bepaalde grenzen mogen kinderen van 12 jaar zelf beslissen hoe zij hun vrije tijd invullen en welke hobby’s zij willen uitoefenen.
 • Gebruik van media: Hoewel ouders toezicht houden, kunnen kinderen van deze leeftijd vaak zelf beslissen welke programma’s ze kijken of games ze spelen, mits deze geschikt zijn voor hun leeftijd.
Button Image

Financiële Beslissingen

Financiële zelfstandigheid begint vaak met het krijgen van zakgeld of het verdienen van een klein bedrag met bijvoorbeeld een krantenwijk. Hier leren kinderen van 12 jaar om te gaan met geld en de waarde ervan.

 • Zakgeld: Kinderen mogen vaak zelf beslissen waaraan zij hun zakgeld uitgeven, al is het verstandig dat ouders hierin begeleiden.
 • Sparen: Ze kunnen ook besluiten om geld te sparen voor grotere aankopen of toekomstige doelen.
 • Bijbaantjes: In sommige gevallen mogen kinderen van 12 jaar licht werk verrichten, zoals een krantenwijk, waarbij ze zelfstandig beslissingen maken over de besteding van hun verdiende geld.

Sociale Relaties en Privacy

Sociale relaties worden steeds belangrijker wanneer kinderen de tienerjaren ingaan. Een 12-jarige heeft het recht om zelf te beslissen met wie hij of zij omgaat, al houden ouders toezicht op deze relaties.

 • Vriendschappen: Kinderen kiezen zelf hun vrienden, maar ouders kunnen richtlijnen stellen om ervoor te zorgen dat deze vriendschappen positief zijn.
 • Social media: Hoewel ouders toezicht houden, beslissen kinderen vaak zelf over hun aanwezigheid op sociale media. Het is belangrijk dat zij leren omgaan met de risico’s en verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken.
 • Privacy: Kinderen hebben recht op een eigen privéleven, wat betekent dat ouders respect moeten hebben voor hun behoefte aan privacy, binnen de grenzen van veiligheid en toezicht.
Button Image

Invloed van Ouders en Verzorgers

Ondanks de toenemende zelfstandigheid van een 12-jarige, spelen ouders en verzorgers nog steeds een cruciale rol in het begeleiden van de beslissingen van hun kind. Zij zijn verantwoordelijk voor het stellen van grenzen en het bieden van een veilige omgeving waarbinnen het kind kan groeien en leren.

 • Opvoeding: Ouders bepalen de opvoedingsstijl en de regels binnen het gezin, waarbij ze rekening houden met de mening en wensen van hun kind.
 • Begeleiding: Ouders begeleiden hun kinderen in het maken van verstandige keuzes en het leren van de gevolgen van hun beslissingen.
 • Toezicht: Het is de taak van ouders om toezicht te houden op de activiteiten van hun kind, zowel online als offline, om hun veiligheid te waarborgen.

Samenvattend heeft een kind van 12 jaar een groeiende mate van autonomie en het recht om mee te beslissen over verschillende aspecten van zijn of haar leven. Dit gaat van medische beslissingen tot onderwijskeuzes en van financiële verantwoordelijkheden tot sociale interacties. Ouders en verzorgers hebben de taak om deze jonge tieners te begeleiden en te ondersteunen bij het navigeren door deze nieuwe verantwoordelijkheden, terwijl ze hen ook de ruimte geven om te leren en te groeien.

Plaats een reactie