FAQ Personen en familierecht

Wat moet een 18-jarige zelf betalen?

Wanneer jongeren de leeftijd van 18 jaar bereiken, staan ze op een belangrijk kruispunt in hun leven. Ze worden wettelijk gezien als volwassenen en dat brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee, vooral op financieel gebied. Het is essentieel dat zij en hun ouders goed begrijpen welke kosten er op hen afkomen en hoe ze hiermee om moeten gaan. In dit artikel bespreken we de verschillende uitgaven waar een 18-jarige mee te maken krijgt en hoe deze het beste beheerd kunnen worden.

Zorgverzekering

 • Verplichte Basisverzekering: Vanaf 18 jaar is men verplicht een eigen zorgverzekering af te sluiten. Dit betekent dat de kosten voor de basisverzekering zelf betaald moeten worden.
 • Aanvullende Verzekeringen: Afhankelijk van persoonlijke behoeften kan men kiezen voor aanvullende verzekeringen, die extra kosten met zich meebrengen.
 • Zorgtoeslag: Afhankelijk van het inkomen, kan men in aanmerking komen voor zorgtoeslag om de kosten van de zorgverzekering te dekken.

Onderwijs en Studiekosten

 • Collegegeld: Voor het volgen van hoger onderwijs is collegegeld verschuldigd. De hoogte hiervan kan variëren afhankelijk van de instelling en het soort onderwijs.
 • Studieboeken en -materialen: Naast het collegegeld moeten ook de kosten voor studieboeken en eventuele andere studiematerialen betaald worden.
 • Studiefinanciering: De overheid biedt studiefinanciering aan om studenten te ondersteunen in hun studiekosten. Dit bestaat uit een lening, een studentenreisproduct en eventueel een aanvullende beurs.

Wonen en Huishoudelijke Uitgaven

 • Huur of Hypotheek: Bij het zelfstandig wonen komen kosten kijken voor huur of, in sommige gevallen, een hypotheek.
 • Energie en Water: Gas, water en licht zijn essentiële voorzieningen waarvoor maandelijks betaald moet worden.
 • Internet en Telefoon: Communicatie is tegenwoordig onmisbaar, dus kosten voor internet en een mobiele telefoon zijn ook voor eigen rekening.
 • Boodschappen: De dagelijkse levensbehoeften zoals eten en drinken moeten ook ingekocht worden.
 • Inboedel- en Aansprakelijkheidsverzekering: Het is verstandig om een inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om je te beschermen tegen onvoorziene kosten door schade of diefstal.

Vervoer

 • Openbaar Vervoer: Kosten voor het openbaar vervoer kunnen oplopen, vooral als men geen gebruik kan maken van een studentenreisproduct.
 • Auto: Indien in het bezit van een auto, komen hier kosten bij kijken zoals verzekering, wegenbelasting, brandstof en onderhoud.

Persoonlijke Uitgaven

 • Kleding en Verzorging: Uitgaven aan kleding en persoonlijke verzorgingsproducten zijn voor eigen rekening.
 • Vrijetijdsbesteding: Kosten voor hobby’s, uitgaan en vakanties moeten ook zelf gefinancierd worden.
 • Abonnementen en Lidmaatschappen: Denk hierbij aan sportscholen, clubs of streamingdiensten zoals Netflix of Spotify.

Belastingen en Toeslagen

 • Inkomstenbelasting: Over het inkomen dat een 18-jarige verdient, moet inkomstenbelasting betaald worden.
 • Toeslagen: Afhankelijk van het inkomen kan men in aanmerking komen voor toeslagen zoals huurtoeslag of zorgtoeslag, die helpen bij het dekken van bepaalde kosten.

Financiële Planning en Budgettering

Om grip te houden op de financiën is het belangrijk dat een 18-jarige leert budgetteren. Dit houdt in dat inkomsten en uitgaven in balans moeten zijn en dat er idealiter ook gespaard wordt voor onvoorziene uitgaven. Het bijhouden van een budget kan helpen om schulden te voorkomen en financiële doelen te bereiken.

Samenvattend, de overgang naar financiële onafhankelijkheid is een grote stap voor een 18-jarige. Het is cruciaal dat zij zich bewust zijn van de kosten die op hen afkomen en hoe ze hiermee om moeten gaan. Door vroegtijdig te leren over financiën, kunnen zij een solide basis leggen voor hun toekomst.

Plaats een reactie