FAQ Personen en familierecht

Wat moet een man betalen bij scheiding?

Wanneer een huwelijk eindigt in een scheiding, komen er veel financiële vraagstukken naar boven. Een van de belangrijkste vragen is: wat moet een man betalen bij scheiding? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het huwelijksvermogensregime, eventuele afspraken in huwelijkse voorwaarden, en de individuele omstandigheden van beide ex-partners. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten bespreken die een rol spelen bij de financiële afwikkeling van een scheiding voor een man.

Partneralimentatie

Na een scheiding kan het zijn dat een van de ex-partners financieel niet zelfstandig verder kan. In dat geval kan er sprake zijn van partneralimentatie. Dit is een financiële bijdrage aan de ex-partner die minder inkomen heeft of niet in staat is om in het eigen levensonderhoud te voorzien. De hoogte en duur van de partneralimentatie zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de behoefte van de ontvanger en de draagkracht van de betaler. De volgende punten zijn van belang bij het vaststellen van partneralimentatie:

 • De duur van het huwelijk
 • De leeftijd en gezondheid van beide ex-partners
 • De verdeling van zorgtaken tijdens het huwelijk
 • De inkomenssituatie van beide ex-partners
 • De mogelijkheid voor de ontvanger om inkomen te genereren

De berekening van partneralimentatie is complex en wordt vaak met behulp van een specialist of via de rechter vastgesteld.

Button Image

Kinderalimentatie

Indien er kinderen betrokken zijn bij de scheiding, heeft de man vaak een verplichting tot het betalen van kinderalimentatie. Kinderalimentatie is bedoeld voor de kosten die gemaakt worden voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. De hoogte van de kinderalimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders. Belangrijke factoren hierbij zijn:

 • De leeftijd van de kinderen
 • Specifieke kosten, zoals schoolgeld of kosten voor sport
 • Het inkomen van beide ouders
 • De verdeling van de zorgtaken

Kinderalimentatie heeft altijd voorrang op partneralimentatie en wordt in principe betaald tot de kinderen 21 jaar zijn.

Verdeling van het vermogen

Bij een scheiding moet ook het gezamenlijk opgebouwde vermogen verdeeld worden. Dit omvat zowel bezittingen als schulden. De verdeling is afhankelijk van het huwelijksvermogensregime waaronder het paar getrouwd was:

 • In gemeenschap van goederen: alle bezittingen en schulden worden in principe gelijk verdeeld.
 • Onder huwelijkse voorwaarden: de verdeling hangt af van de gemaakte afspraken.

De man zal zijn deel van het vermogen moeten afstaan of overnemen, afhankelijk van de gemaakte afspraken en de wettelijke regels.

Button Image

Verdeling van de pensioenrechten

Pensioenrechten die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd, moeten bij een scheiding ook verdeeld worden. Dit wordt ook wel pensioenverevening genoemd. Beide ex-partners hebben recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Daarnaast kan er sprake zijn van bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. De verdeling van pensioenrechten moet binnen twee jaar na de scheiding worden gemeld bij de pensioenuitvoerder.

Overige financiële verplichtingen

Naast bovengenoemde kosten kunnen er nog andere financiële verplichtingen zijn die een man moet betalen bij een scheiding. Denk hierbij aan:

 • De kosten voor de echtscheidingsprocedure, zoals advocaatkosten en griffierechten
 • Eventuele schulden die tijdens het huwelijk zijn aangegaan
 • De kosten voor het vinden van een nieuwe woning

Het is belangrijk dat beide ex-partners goede afspraken maken over deze kosten om toekomstige conflicten te voorkomen.

Button Image

Belastingen en fiscale gevolgen

De scheiding heeft ook fiscale gevolgen. Zo kunnen er veranderingen optreden in de inkomstenbelasting, toeslagen en de vermogensbelasting. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het maken van afspraken. Zo kan de man bijvoorbeeld recht hebben op aftrek van partneralimentatie als deze wordt betaald. Ook moet er rekening gehouden worden met de overdrachtsbelasting bij de verdeling van een gezamenlijke woning.

Conclusie vermijden

De financiële afwikkeling van een scheiding is een complex proces waarbij veel komt kijken. Het is raadzaam om professionele hulp in te schakelen, zoals een advocaat of mediator, om ervoor te zorgen dat alle financiële verplichtingen eerlijk en volgens de wet worden afgehandeld. Door goede afspraken te maken en rekening te houden met alle aspecten van de scheiding, kunnen ex-partners een nieuwe start maken met een duidelijk financieel plaatje.

Plaats een reactie