FAQ Personen en familierecht

Wat moet mijn ex aan alimentatie betalen?

Na een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap kan de vraag ontstaan: “Wat moet mijn ex aan alimentatie betalen?” Deze vraag is van groot belang voor zowel de ontvanger als de betaler van alimentatie. Alimentatie is een financiële verplichting die voortvloeit uit de onderhoudsplicht die ex-partners naar elkaar en naar hun kinderen toe hebben. In dit artikel bespreken we de verschillende aspecten die van invloed zijn op de hoogte van de alimentatie.

Soorten Alimentatie

Er zijn twee soorten alimentatie: partneralimentatie en kinderalimentatie. Partneralimentatie is bedoeld om de minder verdienende partner te ondersteunen na de scheiding. Kinderalimentatie is bedoeld voor de kosten die gemaakt worden voor de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Berekening van Kinderalimentatie

De berekening van kinderalimentatie is gebaseerd op de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. De volgende stappen worden doorlopen:

 • Behoefte van het kind: De behoefte wordt vastgesteld aan de hand van de welstand tijdens het huwelijk en specifieke kosten zoals schoolgeld of medische kosten.
 • Draagkracht van de ouders: Beide ouders dragen naar rato van hun inkomen bij aan de kosten. De draagkracht wordt berekend op basis van het netto inkomen.
 • Zorgkorting: De ouder bij wie het kind niet het hoofdverblijf heeft, kan aanspraak maken op zorgkorting. Dit is een percentage van de kosten van de kinderen dat in mindering wordt gebracht op de alimentatie, afhankelijk van de omgangsregeling.

De exacte berekening van kinderalimentatie is complex en kan het beste worden overgelaten aan een specialist, zoals een mediator of advocaat.

Berekening van Partneralimentatie

De berekening van partneralimentatie is afhankelijk van de behoefte van de ontvangende ex-partner en de draagkracht van de betalende ex-partner. De volgende elementen spelen een rol:

 • Behoefte: De levensstandaard tijdens het huwelijk is het uitgangspunt voor de behoefte. Er wordt gekeken naar het welvaartsniveau en de uitgavenpatronen tijdens het huwelijk.
 • Draagkracht: Net als bij kinderalimentatie wordt de draagkracht van de betalende partner berekend op basis van het netto inkomen en vaste lasten.
 • Behoeftigheid: De ontvangende partner moet aantonen dat hij of zij niet in eigen levensonderhoud kan voorzien.
 • Recht en duur: De duur van de partneralimentatie is afhankelijk van de duur van het huwelijk en de leeftijd van de ontvangende partner. Sinds 2020 is de maximale duur van partneralimentatie in de meeste gevallen beperkt tot vijf jaar.

De berekening van partneralimentatie kan complex zijn en is vaak onderwerp van discussie. Het is raadzaam om hier professionele hulp bij te zoeken.

Wijzigingen in de Alimentatie

De hoogte van de alimentatie kan wijzigen als de omstandigheden veranderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij:

 • Een wijziging in inkomen van een van de ex-partners.
 • Verandering in de zorgregeling voor de kinderen.
 • Hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap van de ontvangende ex-partner.
 • Wijzigingen in de wetgeving die van invloed zijn op de alimentatie.

Wijzigingen in de alimentatie moeten altijd via de rechter worden vastgesteld, tenzij beide ex-partners het eens zijn over de wijziging en dit laten vastleggen in een convenant.

Indexering van Alimentatie

Alimentatiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Dit betekent dat ze worden aangepast aan de stijging van de lonen en prijzen. De indexering wordt door de overheid vastgesteld en gepubliceerd.

Belasting en Alimentatie

Alimentatie heeft ook fiscale gevolgen. Voor de betaler van partneralimentatie is het bedrag aftrekbaar van de belasting. Voor de ontvanger is het ontvangen bedrag belast. Kinderalimentatie heeft geen fiscale gevolgen meer sinds 2015.

Alimentatie en Samenwonen

Het samenwonen van de ontvangende ex-partner kan gevolgen hebben voor de partneralimentatie. Als de ontvangende ex-partner gaat samenwonen ‘als ware gehuwd’, dan vervalt in de meeste gevallen de verplichting tot het betalen van partneralimentatie.

Conclusie

De vraag “Wat moet mijn ex aan alimentatie betalen?” is niet eenvoudig te beantwoorden. Het hangt af van vele factoren en persoonlijke omstandigheden. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en professionele hulp in te schakelen om tot een eerlijke en rechtvaardige alimentatieregeling te komen.

Plaats een reactie