FAQ Personen en familierecht

Welke kosten vallen binnen kinderalimentatie?

Wanneer ouders uit elkaar gaan, blijft de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van de kinderen bestaan. Kinderalimentatie is een financiële bijdrage die de niet-verzorgende ouder betaalt aan de verzorgende ouder voor de kosten die gepaard gaan met de opvoeding en verzorging van de kinderen. In dit artikel bespreken we uitgebreid welke kosten precies onder kinderalimentatie vallen en hoe deze worden bepaald.

De basis van kinderalimentatie

Kinderalimentatie is bedoeld om bij te dragen aan de kosten die een kind met zich meebrengt. Deze bijdrage is wettelijk geregeld en de hoogte ervan wordt bepaald aan de hand van de draagkracht van de ouders en de behoefte van het kind. De kosten die onder kinderalimentatie vallen, kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën.

Kosten voor levensonderhoud

De meest voor de hand liggende kosten zijn de dagelijkse kosten voor levensonderhoud. Deze omvatten:

 • Voeding
 • Kleding
 • Woonlasten (bijdrage in huur of hypotheek)
 • Gas, water en licht
 • Verzekeringen (zoals zorgverzekering en aansprakelijkheidsverzekering)

Onderwijskosten

Onderwijs is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een kind. De kosten die hiermee samenhangen, worden ook gedekt door kinderalimentatie. Denk hierbij aan:

 • Schoolgeld of lesgeld
 • Kosten voor schoolboeken en -materialen
 • Bijdrage aan schoolreisjes en excursies
 • Bijles of huiswerkbegeleiding indien nodig

Medische kosten

Naast de basiszorgverzekering kunnen er medische kosten zijn die niet volledig gedekt worden door de verzekering. Voorbeelden van dergelijke kosten zijn:

 • Eigen bijdragen voor medicijnen of behandelingen
 • Orthodontie
 • Brillen of contactlenzen
 • Speciale medische hulpmiddelen

Kosten voor sport en vrije tijd

Activiteiten buiten schooltijd zijn essentieel voor de sociale en fysieke ontwikkeling van een kind. De kosten voor sport, muzieklessen of andere hobby’s vallen ook onder kinderalimentatie:

 • Lidmaatschap van sportclubs of verenigingen
 • Kosten voor muziek- of danslessen
 • Aanschaf van sportuitrusting of muziekinstrumenten
 • Deelname aan toernooien of uitvoeringen

Vakanties en uitstapjes

Vakanties en uitstapjes zijn belangrijk voor de ontspanning en ontwikkeling van een kind. Ook deze kosten kunnen worden meegenomen in de kinderalimentatie:

 • Kosten voor gezinsvakanties
 • Dagjes uit naar bijvoorbeeld de dierentuin of pretpark
 • Kampen of andere groepsactiviteiten

Overige kosten

Er zijn ook diverse overige kosten die onder kinderalimentatie kunnen vallen. Deze zijn vaak specifiek voor de situatie van het kind en kunnen onder meer zijn:

 • Kosten voor kinderopvang of naschoolse opvang
 • Reiskosten naar de andere ouder (bij een omgangsregeling)
 • Bijdrage aan verjaardagsfeestjes en cadeaus voor vriendjes
 • Zakgeld of kleedgeld

Bepaling van de hoogte van kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. Hierbij wordt rekening gehouden met het inkomen en vermogen van beide ouders, alsmede met de tijd die het kind bij elke ouder doorbrengt. De berekening van kinderalimentatie is complex en wordt vaak met behulp van een mediator of advocaat vastgesteld.

Indexering van kinderalimentatie

Jaarlijks wordt de kinderalimentatie geïndexeerd. Dit betekent dat het bedrag wordt aangepast aan de stijging van de lonen en prijzen, zodat de koopkracht van de alimentatie gelijk blijft. De overheid stelt elk jaar het percentage van deze indexering vast.

Wijziging van omstandigheden

Wanneer de omstandigheden van de ouders of het kind veranderen, kan dit invloed hebben op de hoogte van de kinderalimentatie. Denk hierbij aan een wijziging in inkomen, het verliezen van een baan, hertrouwen of de geboorte van een nieuw kind. In dergelijke gevallen kan de kinderalimentatie herzien worden.

Conclusie

Kinderalimentatie is een belangrijke financiële bijdrage die de kosten dekt die gepaard gaan met de opvoeding en verzorging van kinderen na een scheiding. Het is essentieel dat ouders zich bewust zijn van welke kosten hieronder vallen en hoe deze worden bepaald. Door goed overleg en eventueel juridisch advies kan een eerlijke en passende regeling worden getroffen die in het belang is van het kind.

Plaats een reactie