FAQ Personen en familierecht

Welke kosten vallen buiten alimentatie?

Wanneer een huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, kan er een verplichting ontstaan tot het betalen van alimentatie. Alimentatie is een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud van de ex-partner en eventuele kinderen. Echter, niet alle kosten vallen onder deze regeling. Het is belangrijk om te weten welke uitgaven buiten de alimentatie vallen, zodat beide partijen een duidelijk beeld hebben van hun financiële verantwoordelijkheden na de scheiding.

Algemene principes van alimentatie

Voordat we ingaan op de specifieke kosten die niet door alimentatie worden gedekt, is het nuttig om de algemene principes van alimentatie te begrijpen. Alimentatie is bedoeld om de minder draagkrachtige ex-partner te ondersteunen en ervoor te zorgen dat kinderen van gescheiden ouders niet financieel benadeeld worden. Partneralimentatie is vaak tijdelijk en afhankelijk van de duur van het huwelijk, terwijl kinderalimentatie doorgaans loopt tot het kind 21 jaar is.

Uitgaven die niet onder partneralimentatie vallen

Partneralimentatie is bedoeld voor de basisbehoeften zoals woonlasten, voeding en kleding. Er zijn echter diverse kostenposten die hier niet onder vallen:

 • Luxe uitgaven: Kosten voor luxe goederen en diensten, zoals vakanties, dure hobby’s of lidmaatschappen van exclusieve clubs, worden niet gedekt door alimentatie.
 • Schulden: Persoonlijke schulden die zijn aangegaan na de scheiding zijn voor rekening van de persoon die ze heeft gemaakt.
 • Nieuwe gezinsuitgaven: Kosten gerelateerd aan een nieuw gezin of relatie van de alimentatieplichtige vallen buiten de alimentatie.
 • Zakelijke investeringen: Investeringen in een eigen bedrijf of andere zakelijke ondernemingen worden niet door partneralimentatie gedekt.
 • Studiekosten: Kosten voor eigen studie of omscholing na de scheiding zijn voor eigen rekening.

Uitgaven die niet onder kinderalimentatie vallen

Kinderalimentatie is bedoeld voor de dagelijkse kosten van het kind, zoals onderdak, voeding, kleding en onderwijs. Toch zijn er specifieke kosten die buiten deze bijdrage vallen:

 • Studiekosten: Bijdragen aan studiekosten, zoals collegegeld of studiematerialen, vallen vaak buiten de standaard kinderalimentatie en kunnen extra afspraken vereisen.
 • Speciale medische kosten: Onvoorziene medische kosten of kosten voor speciale therapieën die niet door de verzekering worden gedekt, kunnen buiten de reguliere kinderalimentatie vallen.
 • Uitzonderlijke hobby’s of sporten: De kosten voor bijzondere hobby’s of sporten die bovenmatig zijn, worden niet altijd door kinderalimentatie gedekt.
 • Reiskosten omgangsregeling: Reiskosten die gemaakt worden om de omgangsregeling na te komen, kunnen buiten de kinderalimentatie vallen en apart geregeld worden.

Overige kosten en verantwoordelijkheden

Naast de bovengenoemde kosten zijn er andere uitgaven die niet standaard door alimentatie worden gedekt. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Erven en schenkingen: Gelden die voortkomen uit erfenissen of schenkingen vallen buiten de alimentatie, tenzij anders overeengekomen.
 • Belastingen: Individuele belastingverplichtingen die na de scheiding ontstaan, zijn voor rekening van de betreffende ex-partner.
 • Verzekeringen: Premies voor persoonlijke verzekeringen, zoals een levensverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering, vallen niet onder alimentatie.

Wijzigingen in financiële situaties

De financiële situatie van ex-partners kan veranderen na de scheiding, wat invloed kan hebben op de alimentatie. Wanneer de alimentatieplichtige bijvoorbeeld een hoger inkomen krijgt of de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen, kan dit aanleiding zijn voor een herziening van de alimentatie. Het is belangrijk om dergelijke wijzigingen tijdig te bespreken en zo nodig juridisch vast te leggen.

Conclusie vermijden

Hoewel we het tussenkopje ‘Conclusie’ vermijden, is het essentieel om te benadrukken dat het begrijpen van de kosten die buiten alimentatie vallen, cruciaal is voor een eerlijke en duidelijke financiële regeling na een scheiding. Het is aan te raden om bij het opstellen van een alimentatieovereenkomst professioneel juridisch advies in te winnen om alle partijen te beschermen en toekomstige conflicten te voorkomen.

Professioneel advies inwinnen

Gezien de complexiteit van alimentatie en de bijkomende financiële verplichtingen, is het verstandig om professioneel advies in te winnen. Een familierechtadvocaat of mediator kan helpen bij het opstellen van een alimentatieovereenkomst die recht doet aan de situatie van beide ex-partners en eventuele kinderen. Zij kunnen ook adviseren over de kosten die buiten de alimentatie vallen en hoe hiermee om te gaan in de overeenkomst.

Slotwoord

Alimentatie is een belangrijk onderdeel van de financiële afwikkeling na een scheiding. Het is van groot belang dat beide ex-partners een duidelijk beeld hebben van welke kosten wel en niet door alimentatie worden gedekt. Door dit inzicht kunnen zij beter plannen voor hun financiële toekomst en eventuele misverstanden of geschillen voorkomen. Het is daarom raadzaam om bij het regelen van alimentatiezaken deskundige hulp in te schakelen.

Plaats een reactie