FAQ Strafrecht

Hoe krijg ik weer een blanco strafblad?

Veel mensen vragen zich af hoe ze na een veroordeling weer een blanco strafblad kunnen krijgen. Een strafblad kan namelijk grote gevolgen hebben voor uw toekomst, zoals het vinden van een baan of het aanvragen van een visum. In dit artikel bespreken we de mogelijkheden en procedures die er zijn om uw strafblad te zuiveren en welke stappen u kunt ondernemen om dit doel te bereiken.

Wat is een strafblad?

Voordat we ingaan op het zuiveren van een strafblad, is het belangrijk om te begrijpen wat een strafblad precies is. In Nederland wordt informatie over uw justitiële verleden bijgehouden in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). Dit systeem bevat gegevens over veroordelingen, maar ook over seponeringen, vrijspraken en andere justitiële beslissingen. Een ‘strafblad’ is in feite een uittreksel uit dit systeem.

De gevolgen van een strafblad

Een strafblad kan diverse negatieve gevolgen hebben voor uw persoonlijke en professionele leven. Hieronder vallen onder andere:

  • Moeilijkheden bij het vinden van werk, vooral in sectoren waar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist is.
  • Problemen bij het aanvragen van visa voor internationale reizen.
  • Beperkingen bij het verkrijgen van bepaalde licenties of certificeringen.
  • Vertrouwenskwesties in persoonlijke relaties en sociale stigma’s.

Wissen van een strafblad

Het zuiveren van een strafblad is in Nederland niet eenvoudig en hangt af van verschillende factoren, waaronder de aard van het delict en de tijd die sinds de veroordeling is verstreken. Hieronder bespreken we de belangrijkste aspecten van het proces.

Termijnen voor het vervallen van gegevens

Gegevens in het JDS vervallen na een bepaalde termijn. Deze termijn is afhankelijk van de zwaarte van de straf. Hier zijn enkele algemene richtlijnen:

  • Voor een geldboete, taakstraf of voorwaardelijke straf geldt een termijn van 5 jaar.
  • Voor een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden geldt een termijn van 10 jaar.
  • Voor een gevangenisstraf van meer dan 6 maanden maar minder dan 1 jaar geldt een termijn van 20 jaar.
  • Voor zwaardere delicten met een gevangenisstraf van meer dan 1 jaar kunnen de gegevens tot 30 jaar of langer bewaard blijven.

Deze termijnen beginnen te lopen vanaf het moment dat de straf volledig is uitgevoerd of de zaak definitief is afgesloten.

Uitzonderingen en bijzondere gevallen

Er zijn uitzonderingen waarbij gegevens langer bewaard blijven of zelfs nooit uit het systeem worden verwijderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor zedendelicten of misdrijven waar levenslang voor kan worden opgelegd. In sommige gevallen kan een rechter ook besluiten dat gegevens langer bewaard moeten blijven.

Stappen om een blanco strafblad te krijgen

Als u streeft naar een blanco strafblad, zijn er verschillende stappen die u kunt ondernemen:

1. Wacht de vervaldatum af

Het meest voor de hand liggende is om simpelweg de vervaldatum van de gegevens af te wachten. Zodra de termijn is verstreken, worden de gegevens automatisch uit het JDS verwijderd.

2. Controleer uw strafblad

U kunt een aanvraag doen bij de Dienst Justis om uw strafblad in te zien. Zo kunt u controleren of alle gegevens correct zijn en of er gegevens zijn die inmiddels verwijderd hadden moeten worden.

3. Indienen van een bezwaar

Als u van mening bent dat bepaalde gegevens ten onrechte of te lang in het JDS staan, kunt u een bezwaar indienen bij de Dienst Justis. Dit proces kan complex zijn en het is raadzaam om juridische hulp in te schakelen.

4. Juridische stappen ondernemen

In sommige gevallen kunt u via de rechter proberen om gegevens uit het JDS te laten verwijderen. Dit is echter een lang en vaak kostbaar proces met onzekere uitkomst.

Alternatieven en aanvullende maatregelen

Naast het streven naar een blanco strafblad, zijn er ook andere manieren om de negatieve gevolgen van een strafblad te beperken:

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Hoewel een VOG moeilijker te verkrijgen kan zijn met een strafblad, is het niet onmogelijk. De beoordeling voor een VOG hangt af van het soort werk en de aard van de veroordeling. Soms is het mogelijk om met een goed onderbouwde motivatie toch een VOG te verkrijgen.

Openheid en transparantie

Openheid over uw verleden kan in sommige gevallen helpen om vertrouwen te winnen bij potentiële werkgevers of andere betrokken partijen. Een proactieve houding en het tonen van persoonlijke ontwikkeling kunnen positief bijdragen.

Ondersteuning en begeleiding

Er zijn diverse organisaties die ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen met een strafblad. Deze organisaties kunnen helpen bij re-integratie in de samenleving en bij het vinden van werk.

Het verkrijgen van een blanco strafblad is een proces dat tijd en geduld vereist. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de wetgeving en de mogelijkheden die er zijn. In sommige gevallen kan juridische bijstand noodzakelijk zijn om de kansen op succes te vergroten. Hoewel een blanco strafblad niet altijd haalbaar is, zijn er wel degelijk stappen die u kunt ondernemen om de impact van een strafblad op uw leven te minimaliseren.

Plaats een reactie