FAQ Strafrecht

Hoe snel na dagvaarding zitting?

Wanneer u een dagvaarding ontvangt, is een van de eerste vragen die opkomt: “Hoe snel na dagvaarding vindt de zitting plaats?” Deze vraag is van cruciaal belang, omdat het de tijd bepaalt die u heeft om u voor te bereiden op de rechtszaak. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van de periode tussen dagvaarding en zitting in detail bespreken, inclusief de wettelijke kaders, de verschillen per type rechtszaak en de factoren die deze periode kunnen beïnvloeden.

Wettelijk kader

De periode tussen de dagvaarding en de zitting is wettelijk geregeld. Deze periode kan variëren afhankelijk van de aard van de zaak en de rechtspraak waarbinnen de zaak dient. In Nederland zijn er verschillende soorten rechtszaken, zoals civiele zaken, strafzaken en bestuursrechtelijke zaken, en voor elk van deze categorieën gelden specifieke termijnen.

Civiele zaken

In civiele zaken is de termijn tussen de dagvaarding en de zitting over het algemeen vastgelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De termijn kan variëren, maar er zijn enkele algemene richtlijnen:

 • De dagvaardingstermijn moet minimaal één week zijn.
 • Voor zaken met een internationaal karakter kan deze termijn oplopen tot enkele weken of maanden, afhankelijk van de betrokken landen.
 • In kort geding kan de termijn korter zijn, soms slechts enkele dagen.

Strafzaken

In strafzaken wordt de termijn tussen dagvaarding en zitting bepaald door het Wetboek van Strafvordering. De termijn is afhankelijk van de ernst van de tenlastelegging en of de verdachte in voorlopige hechtenis zit:

 • Is de verdachte niet in voorlopige hechtenis, dan is de termijn vaak enkele weken tot maanden.
 • Zit de verdachte wel in voorlopige hechtenis, dan vinden de zittingen sneller plaats, soms al binnen enkele dagen of weken.

Bestuursrechtelijke zaken

In bestuursrechtelijke zaken zijn de termijnen tussen de dagvaarding en de zitting vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze termijnen zijn vaak langer dan in civiele en strafzaken, omdat er meer tijd nodig is voor de uitwisseling van standpunten en het verzamelen van bewijs.

Button Image

Factoren die de termijn beïnvloeden

Er zijn verschillende factoren die de termijn tussen dagvaarding en zitting kunnen beïnvloeden. Deze omvatten:

 • De complexiteit van de zaak: complexere zaken vereisen meer voorbereidingstijd.
 • De beschikbaarheid van de rechter en de rechtbank: drukke rechtbanken kunnen langere wachttijden hebben.
 • De agenda’s van de betrokken partijen: beschikbaarheid van advocaten en partijen kan de planning beïnvloeden.
 • Wettelijke termijnen en spoedeisendheid: in sommige gevallen kan de wet of de aard van de zaak een snellere behandeling vereisen.

Voorbereiding op de zitting

Ongeacht de termijn tussen dagvaarding en zitting, is het essentieel dat u zich goed voorbereidt op de zitting. Dit omvat:

 • Het verzamelen van alle relevante documenten en bewijsmateriaal.
 • Het opstellen van een duidelijke argumentatie en verdedigingsstrategie.
 • Het raadplegen van een advocaat of juridisch adviseur voor professionele ondersteuning.

Het is belangrijk om deze voorbereidingen zo snel mogelijk te starten na ontvangst van de dagvaarding, ongeacht de termijn tot de zitting.

Button Image

Speciale procedures en spoedzaken

In bepaalde gevallen kan de termijn tussen dagvaarding en zitting aanzienlijk korter zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor spoedprocedures zoals het kort geding in civiele zaken of voorlopige voorzieningen in bestuursrechtelijke zaken. In dergelijke gevallen kan de zitting al binnen enkele dagen na de dagvaarding plaatsvinden.

Communicatie met de rechtbank

Communicatie met de rechtbank is een belangrijk aspect in de periode tussen dagvaarding en zitting. Het is raadzaam om contact op te nemen met de rechtbank voor informatie over de exacte datum van de zitting en eventuele wijzigingen in de planning. Dit kan helpen bij het effectief plannen van uw voorbereidingen.

Button Image

Uitstel van de zitting

In sommige gevallen kan het nodig zijn om uitstel van de zitting aan te vragen. Dit kan te maken hebben met de behoefte aan meer voorbereidingstijd of onvoorziene omstandigheden. Uitstel is echter niet altijd gegarandeerd en is afhankelijk van de instemming van de rechtbank en de wederpartij.

Conclusie

De termijn tussen dagvaarding en zitting kan variëren afhankelijk van vele factoren, waaronder het type rechtszaak, de complexiteit van de zaak en de beschikbaarheid van de rechtbank. Het is van essentieel belang om na ontvangst van de dagvaarding direct te beginnen met de voorbereidingen voor de zitting en professioneel juridisch advies in te winnen. Door proactief te handelen en goed te communiceren met de rechtbank en uw juridisch adviseur, kunt u zich optimaal voorbereiden op de komende zitting.

Plaats een reactie