FAQ Strafrecht

Wat gebeurt er als je een strafblad hebt?

Wanneer iemand een strafbaar feit pleegt en daarvoor veroordeeld wordt, kan dit leiden tot een aantekening op het strafblad. Een strafblad, ook wel justitiële documentatie genoemd, heeft verstrekkende gevolgen voor het persoonlijke en professionele leven van een individu. In dit artikel bespreken we de verschillende aspecten en consequenties van het hebben van een strafblad.

Definitie en Inhoud van een Strafblad

Een strafblad is een registratie van strafrechtelijke veroordelingen, die wordt bijgehouden door de Justitiële Informatiedienst. Het bevat gegevens over misdrijven en overtredingen waarvoor iemand door een rechter is veroordeeld. Dit kan variëren van boetes en taakstraffen tot gevangenisstraffen. Ook onherroepelijke seponeringen, vrijspraken en schikkingen kunnen worden opgenomen.

Impact op Werk en Carrière

De aanwezigheid van een strafblad kan aanzienlijke gevolgen hebben voor iemands werk en carrière:

 • Sollicitatieproces: Bij sollicitaties kan naar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) worden gevraagd. Een strafblad kan ertoe leiden dat een VOG wordt geweigerd, wat de kans op het verkrijgen van bepaalde functies verkleint.
 • Specifieke beroepen: Voor beroepen in de zorg, het onderwijs of de kinderopvang is een schoon strafblad vaak een vereiste. Een strafblad kan hier een onoverkomelijke barrière vormen.
 • Carrièreontwikkeling: Bestaande werknemers met een strafblad kunnen belemmeringen ervaren bij promoties of bij het verkrijgen van extra verantwoordelijkheden.

Reizen en Visa

Internationaal reizen kan gecompliceerd worden door een strafblad:

 • Visumaanvragen: Veel landen vragen naar een strafblad bij het aanvragen van een visum. Een strafblad kan leiden tot weigering van toegang of een visum.
 • ESTA en eTA: Voor reizen naar de Verenigde Staten of Canada is een elektronische reistoestemming nodig, waarbij vragen over een strafblad gesteld worden. Een strafblad kan de goedkeuring bemoeilijken.

Financiële Gevolgen

Financieel kan een strafblad ook impact hebben:

 • Verzekeringen: Het afsluiten van bepaalde verzekeringen kan lastiger zijn met een strafblad, of kan leiden tot hogere premies.
 • Kredietwaardigheid: Banken en kredietverstrekkers kunnen terughoudend zijn om leningen of hypotheken te verstrekken aan personen met een strafblad.

Sociale en Maatschappelijke Consequenties

Op sociaal en maatschappelijk vlak kan een strafblad eveneens voor uitdagingen zorgen:

 • Stigma: Er kan sprake zijn van een sociaal stigma, wat kan leiden tot vooroordelen en discriminatie in het dagelijks leven.
 • Relaties: Persoonlijke relaties kunnen onder druk komen te staan door de aanwezigheid van een strafblad.
 • Vrijwilligerswerk: Ook bij vrijwilligerswerk kan een strafblad beperkingen opleggen, vooral als het gaat om werk met kwetsbare groepen.

Wissen van een Strafblad

Hoewel een strafblad langdurige gevolgen kan hebben, is het in sommige gevallen mogelijk om deze te laten wissen. Dit proces staat bekend als ‘expungement’ of ‘verwijdering’. De criteria en de termijn waarop dit kan, variëren per land en per type delict. In Nederland worden gegevens uit het strafregister na een bepaalde termijn automatisch verwijderd, afhankelijk van de zwaarte van het delict en de opgelegde straf.

Omgaan met een Strafblad

Er zijn manieren om de negatieve effecten van een strafblad te beperken:

 • Openheid: Het kan helpen om open te zijn over een strafblad bij sollicitaties of andere relevante situaties.
 • Rehabilitatie: Het aantonen van persoonlijke groei en rehabilitatie kan positief bijdragen aan hoe anderen het strafblad beoordelen.
 • Juridisch advies: Het inwinnen van juridisch advies kan helpen om te begrijpen welke stappen genomen kunnen worden om de gevolgen van een strafblad te verminderen.

Preventie en Voorlichting

Preventie en voorlichting zijn essentieel om te voorkomen dat mensen een strafblad oplopen:

 • Educatie: Educatieve programma’s kunnen mensen bewust maken van de gevolgen van crimineel gedrag.
 • Interventieprogramma’s: Interventieprogramma’s kunnen helpen om risicogedrag vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.
 • Ondersteuning: Het bieden van ondersteuning aan mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie kan recidive voorkomen.

Het hebben van een strafblad kan dus ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende facetten van het leven. Het is belangrijk om bewust te zijn van deze gevolgen en de mogelijkheden die er zijn om de impact ervan te beperken. Door middel van preventie, voorlichting en ondersteuning kan de kans op het oplopen van een strafblad worden verkleind en kunnen degenen die al een strafblad hebben, geholpen worden om hun leven weer op de rails te krijgen.

Plaats een reactie