FAQ Strafrecht

Welke 4 soorten daders zijn er?

In de wereld van de criminologie en het strafrecht is het van belang om inzicht te hebben in de verschillende soorten daders die misdrijven plegen. Dit inzicht helpt bij het ontwikkelen van effectieve strategieën voor preventie, opsporing en rehabilitatie. In dit artikel zullen we de vier algemeen erkende soorten daders bespreken: de gelegenheidsdader, de emotionele dader, de gewoontedader en de professionele dader. Elk van deze categorieën heeft unieke kenmerken en motieven die hen onderscheiden van de anderen.

1. De Gelegenheidsdader

De gelegenheidsdader is iemand die normaal gesproken niet de intentie heeft om een misdrijf te plegen, maar dit doet vanwege een plotselinge kans of situatie. Deze daders zijn vaak niet voorbereid en hebben geen vooropgezet plan. Hun misdrijven zijn meestal het resultaat van een impuls of een onverwachte gelegenheid die zich voordoet. Kenmerken van gelegenheidsdaders zijn:

 • Geen uitgebreide voorbereiding of planning voorafgaand aan het misdrijf.
 • Handelen vaak uit impulsiviteit of onder invloed van emoties.
 • Hebben meestal geen criminele achtergrond of geschiedenis.
 • Het misdrijf is vaak een eenmalige gebeurtenis.

Gelegenheidsdaders kunnen worden ontmoedigd door preventieve maatregelen zoals goede verlichting, sloten en het promoten van bewustzijn over veiligheid.

2. De Emotionele Dader

Emotionele daders zijn individuen die misdrijven plegen onder invloed van sterke emoties. Dit kan variëren van woede en jaloezie tot liefdesverdriet en wanhoop. Deze daders zijn vaak betrokken bij misdrijven zoals huiselijk geweld, stalking of zelfs moord. De emotionele dader wordt gekenmerkt door:

 • Handelen onder invloed van intense emoties.
 • De misdrijven zijn vaak gericht tegen specifieke personen die de dader kent.
 • Er is vaak sprake van een persoonlijke relatie tussen dader en slachtoffer.
 • De dader heeft mogelijk spijt na het misdrijf als gevolg van de afnemende emotie.

Interventies voor emotionele daders kunnen gericht zijn op het beheersen van emoties en het oplossen van onderliggende persoonlijke problemen.

3. De Gewoontedader

Gewoontedaders zijn individuen die herhaaldelijk misdrijven plegen. Deze daders hebben vaak een lange geschiedenis van criminaliteit en beschouwen hun criminele activiteiten als een ‘normaal’ onderdeel van hun leven. Gewoontedaders zijn vaak betrokken bij kleinere misdrijven zoals diefstal, inbraak of vandalisme, maar kunnen ook ernstigere misdrijven plegen. Kenmerken van gewoontedaders zijn:

 • Een lange geschiedenis van crimineel gedrag.
 • Misdrijven worden vaak gepleegd uit gewoonte of levensstijl.
 • Ze hebben vaak een netwerk van andere criminelen.
 • Ze kunnen moeilijk te rehabiliteren zijn vanwege hun diepgewortelde gedragspatronen.

Strategieën om gewoontedaders aan te pakken omvatten langdurige rehabilitatieprogramma’s en het doorbreken van hun criminele netwerken.

4. De Professionele Dader

Professionele daders zijn criminelen die misdrijven plegen als een vorm van ‘beroep’. Ze zijn vaak zeer gespecialiseerd en bedreven in hun criminele activiteiten. Deze daders plannen hun misdrijven zorgvuldig en nemen uitgebreide voorzorgsmaatregelen om detectie te voorkomen. Professionele daders zijn betrokken bij een breed scala aan misdrijven, van georganiseerde misdaad tot financiële fraude. Hun kenmerken zijn:

 • Hoog niveau van planning en professionaliteit.
 • Gebruik van geavanceerde technieken en technologieën.
 • Streven naar financieel gewin of macht.
 • Ze hebben vaak een netwerk van contacten binnen en buiten de criminele wereld.

De aanpak van professionele daders vereist geavanceerde opsporingstechnieken en internationale samenwerking tussen rechtshandhavingsinstanties.

Elk van deze vier soorten daders heeft een unieke set van motieven, gedragingen en kenmerken die hen onderscheiden. Het is belangrijk voor rechtshandhavingsinstanties, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties om deze verschillen te begrijpen om effectieve preventie- en interventiestrategieën te ontwikkelen. Door te focussen op de specifieke behoeften en kenmerken van elke dadercategorie, kunnen we hopen de criminaliteit te verminderen en de veiligheid van onze gemeenschappen te verbeteren.

Samenvattend, de gelegenheidsdader handelt uit impuls bij een onverwachte kans, de emotionele dader wordt gedreven door sterke emoties, de gewoontedader heeft een patroon van herhaaldelijk crimineel gedrag, en de professionele dader ziet criminaliteit als een vorm van ‘werk’. Het is essentieel dat we deze verschillen erkennen en onze aanpak dienovereenkomstig aanpassen.

De complexiteit van crimineel gedrag vereist een veelzijdige aanpak die rekening houdt met de sociale, economische en persoonlijke factoren die bijdragen aan criminaliteit. Door te investeren in onderwijs, sociale diensten en gemeenschapsprogramma’s, kunnen we de onderliggende oorzaken van criminaliteit aanpakken en werken aan een veiligere samenleving voor iedereen.

De strijd tegen criminaliteit is een voortdurende uitdaging die een gecoördineerde inspanning vereist van alle sectoren van de samenleving. Door te begrijpen welke 4 soorten daders er zijn en hoe we elk van hen effectief kunnen aanpakken, zetten we een belangrijke stap in de richting van een rechtvaardiger en veiliger wereld.

Plaats een reactie