FAQ Strafrecht

Welke 4 soorten daders zijn er?

In de criminologie en forensische psychologie wordt vaak gesproken over verschillende soorten daders. Deze classificaties helpen professionals om gedrag te begrijpen, risico’s in te schatten en passende interventies te ontwikkelen. In dit artikel zullen we de vier meest voorkomende soorten daders bespreken: de gelegenheidsdader, de emotionele dader, de gewoontedader en de professionele dader.

1. De Gelegenheidsdader

De gelegenheidsdader is iemand die normaal gesproken niet geneigd is tot crimineel gedrag, maar door een unieke kans of situatie toch een delict pleegt. Deze daders zijn vaak niet voorbereid en hebben geen voorafgaand plan. Hun misdrijven zijn meestal het resultaat van een impuls of een plotselinge verleiding.

 • Kenmerken: Niet voorbereid, impulsief, geen criminele voorgeschiedenis.
 • Voorbeelden: Winkeldiefstal, eenvoudige fraude, vandalisme.
 • Preventie en interventie: Verhoogde beveiliging, bewustwordingscampagnes, en sociale interventies kunnen effectief zijn bij het voorkomen van misdrijven door gelegenheidsdaders.

2. De Emotionele Dader

De emotionele dader wordt gedreven door sterke gevoelens zoals woede, jaloezie, of wraak. Deze daders handelen vaak in de hitte van het moment en hun misdrijven zijn meestal gericht tegen specifieke personen. Emotionele daders hebben vaak persoonlijke relaties met hun slachtoffers.

 • Kenmerken: Handelt onder invloed van emoties, gericht op specifieke doelwitten, vaak bekend met het slachtoffer.
 • Voorbeelden: Huiselijk geweld, stalking, crimes of passion.
 • Preventie en interventie: Counseling, conflictbemiddeling, en juridische maatregelen zoals straat- of contactverboden kunnen helpen om toekomstige incidenten te voorkomen.

3. De Gewoontedader

De gewoontedader is iemand die herhaaldelijk misdrijven pleegt en vaak een patroon van crimineel gedrag vertoont. Deze daders zijn meestal betrokken bij kleinere, maar frequente misdrijven en kunnen deel uitmaken van een grotere criminele levensstijl.

 • Kenmerken: Herhaaldelijk crimineel gedrag, vaak betrokken bij kleinere misdrijven, kan deel uitmaken van een criminele levensstijl.
 • Voorbeelden: Winkeldiefstal, inbraak, drugshandel op kleine schaal.
 • Preventie en interventie: Rehabilitatieprogramma’s, onderwijs en werkgelegenheidsinitiatieven, en langdurige monitoring kunnen helpen bij het doorbreken van de cyclus van criminaliteit.

4. De Professionele Dader

De professionele dader is een individu dat misdrijven pleegt als een vorm van beroep. Deze daders zijn vaak zeer georganiseerd, hebben geavanceerde vaardigheden en gebruiken geavanceerde technieken om hun misdrijven te plegen en te voorkomen dat ze gepakt worden.

 • Kenmerken: Zeer georganiseerd, gespecialiseerde vaardigheden, geavanceerde technieken.
 • Voorbeelden: Bankovervallen, grootschalige fraude, georganiseerde misdaad.
 • Preventie en interventie: Intensieve opsporingsmethoden, internationale samenwerking tussen rechtshandhavingsinstanties, en strenge straffen zijn nodig om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan.

Elk van deze daderprofielen vereist een specifieke aanpak, zowel in termen van preventie als van interventie. Het is belangrijk voor beleidsmakers, wetshandhavers en hulpverleners om de verschillende daderprofielen te herkennen en te begrijpen om effectieve strategieën te ontwikkelen die gericht zijn op het verminderen van criminaliteit en het bevorderen van veiligheid in de samenleving.

De gelegenheidsdader kan bijvoorbeeld ontmoedigd worden door het verhogen van de risico’s van het plegen van een misdrijf, zoals door het verbeteren van beveiligingssystemen en het verhogen van de pakkans. Voor de emotionele dader kan het aanbieden van psychologische ondersteuning en het aanleren van copingmechanismen voor het omgaan met intense emoties van cruciaal belang zijn. De gewoontedader kan baat hebben bij programma’s die gericht zijn op het aanpakken van de onderliggende sociale en economische factoren die bijdragen aan hun criminele gedrag. Ten slotte vereist de professionele dader een gecoördineerde en vaak internationale aanpak om hun goed geplande en uitgevoerde misdrijven te bestrijden.

Samenvattend, het identificeren van de verschillende soorten daders is een essentiële stap in het ontwikkelen van effectieve preventieve en reactieve maatregelen in de strijd tegen criminaliteit. Door een dieper inzicht te krijgen in de motieven en gedragingen van daders, kunnen we als samenleving beter voorbereid zijn op het voorkomen van misdrijven en het ondersteunen van daders bij het veranderen van hun gedrag.

Plaats een reactie