FAQ Strafrecht

Welke dingen komen op strafblad?

Wanneer iemand in aanraking komt met justitie, kan dit leiden tot een aantekening op het strafblad. Dit officiële document, ook wel bekend als het uittreksel Justitiële Documentatie, bevat gegevens over veroordelingen, strafbare feiten en andere juridische kwesties die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van iemands gedrag in het verleden. Maar welke specifieke dingen leiden tot een registratie op het strafblad? In dit artikel verkennen we de verschillende categorieën van registraties en de implicaties die deze kunnen hebben.

Soorten strafbare feiten

Er zijn diverse soorten strafbare feiten die tot een registratie op het strafblad kunnen leiden. Deze worden hieronder opgesomd:

 • Misdrijven: Ernstige delicten zoals diefstal, geweldsmisdrijven, zedendelicten, drugshandel en moord.
 • Overtredingen: Minder ernstige delicten zoals verkeersovertredingen, openbare dronkenschap en kleine diefstallen.
 • Financiële delicten: Fraude, witwassen, belastingontduiking en andere financiële misdrijven.
Button Image

Registratie van misdrijven

Misdrijven zijn de meest ernstige categorie van strafbare feiten en leiden vrijwel altijd tot een registratie op het strafblad. De registratie van een misdrijf blijft in principe onbeperkt zichtbaar, tenzij de betrokkene na een bepaalde termijn om verwijdering verzoekt en aan de voorwaarden voldoet. De volgende misdrijven worden geregistreerd:

 • Geweldsmisdrijven zoals mishandeling, doodslag en moord.
 • Zedendelicten, waaronder aanranding en verkrachting.
 • Drugsmisdrijven, variërend van bezit tot productie en handel.
 • Diefstal en inbraak, vooral wanneer deze gepaard gaan met geweld of grote schade.

Registratie van overtredingen

Overtredingen zijn minder ernstige strafbare feiten en worden ook op het strafblad geregistreerd, maar de termijn waarop deze zichtbaar blijven is korter dan bij misdrijven. Na verloop van tijd kunnen deze gegevens worden verwijderd, afhankelijk van de aard van de overtreding en de opgelegde straf. Voorbeelden van overtredingen die geregistreerd worden zijn:

 • Verkeersovertredingen zoals rijden onder invloed of het veroorzaken van een verkeersongeval.
 • Openbare ordeverstoringen, bijvoorbeeld door openbare dronkenschap of geluidsoverlast.
 • Kleine diefstallen zonder geweld of aanzienlijke schade.
Button Image

Financiële delicten en hun registratie

Financiële delicten kunnen variëren van relatief kleine vergrijpen tot grootschalige fraude en witwaspraktijken. Deze delicten worden serieus genomen door justitie en leiden tot een registratie op het strafblad. De registratie van financiële delicten omvat:

 • Fraude, zoals identiteitsfraude, verzekeringsfraude of subsidiefraude.
 • Witwassen van geld, waarbij illegaal verkregen vermogen wordt omgezet in legaal vermogen.
 • Belastingontduiking en andere vormen van fiscale fraude.

Verkeersdelicten

Hoewel veel verkeersovertredingen worden afgedaan met een boete en niet leiden tot een strafblad, zijn er verkeersdelicten die ernstig genoeg zijn om wel geregistreerd te worden. Dit zijn onder andere:

 • Rijden onder invloed van alcohol of drugs.
 • Verlaten van de plaats van een ongeval.
 • Gevaarlijk rijgedrag dat leidt tot ernstige ongevallen of letsel.
Button Image

Jeugdstrafrecht en registratie

Bij minderjarigen wordt er gebruikgemaakt van het jeugdstrafrecht, dat gericht is op heropvoeding en re-integratie. Ondanks dat de focus ligt op deze doelen, kunnen ook jeugddelicten leiden tot een registratie op het strafblad. Deze registraties worden echter anders behandeld dan bij volwassenen en zijn vaak voor een kortere duur zichtbaar.

Gegevensverwijdering van het strafblad

Na verloop van tijd is het mogelijk om bepaalde gegevens van het strafblad te laten verwijderen. Dit hangt af van de aard van het delict en de opgelegde straf. De termijnen voor verwijdering variëren en zijn vastgelegd in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Voorbeelden van termijnen zijn:

 • Vijf jaar voor lichte overtredingen.
 • Tien tot twintig jaar voor zwaardere misdrijven.
 • Onbeperkt voor zeer ernstige misdrijven, zoals levensdelicten.

Impact van een strafblad

De aanwezigheid van een strafblad kan aanzienlijke gevolgen hebben voor iemands persoonlijke en professionele leven. Het kan bijvoorbeeld invloed hebben op de mogelijkheid om bepaalde beroepen uit te oefenen, het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het reizen naar bepaalde landen. Daarom is het belangrijk om bewust te zijn van de implicaties van een strafblad en de mogelijkheden voor gegevensverwijdering.

Conclusie

Samenvattend is het duidelijk dat zowel misdrijven, overtredingen als financiële delicten kunnen leiden tot een registratie op het strafblad. De duur van deze registraties en de impact ervan op het leven van de betrokkene kunnen aanzienlijk variëren. Het is van belang dat men zich bewust is van de consequenties van strafbare handelingen en de mogelijkheden tot verwijdering van gegevens van het strafblad.

Plaats een reactie