FAQ Uitkeringen

Heeft bezwaar WIA zin?

Wanneer u te maken krijgt met een beslissing van het UWV over uw uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), kan het zijn dat u het niet eens bent met deze beslissing. De vraag die dan opkomt is: “Heeft bezwaar WIA zin?” In dit artikel zullen we deze vraag uitgebreid behandelen door te kijken naar de procedure, de slagingskansen en de factoren die de uitkomst van een bezwaar kunnen beïnvloeden.

Wat is de WIA?

Voordat we ingaan op het bezwaarproces, is het belangrijk om te begrijpen wat de WIA precies inhoudt. De WIA is bedoeld voor werknemers die langdurig gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn geraakt. De wet kent twee regelingen:

 • WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten): voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en mogelijk in de toekomst weer aan het werk kunnen.
 • IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten): voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

De beoordeling en toekenning van een WIA-uitkering is een complex proces waarbij veel factoren een rol spelen, zoals medische rapportages en arbeidsdeskundige beoordelingen.

Button Image

De bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met de beslissing van het UWV, kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen. De bezwaarprocedure omvat de volgende stappen:

 1. Het indienen van een bezwaarschrift.
 2. Een mogelijkheid tot het geven van een mondelinge toelichting tijdens een hoorzitting.
 3. Een herbeoordeling van de beslissing door een andere verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige van het UWV.
 4. De beslissing op bezwaar door het UWV.

Het is raadzaam om juridische hulp in te schakelen bij het opstellen van het bezwaarschrift en gedurende de procedure.

Slagingskansen van een bezwaar

De slagingskans van een bezwaar tegen een WIA-beslissing hangt af van verschillende factoren. Statistieken tonen aan dat een aanzienlijk deel van de bezwaren gegrond wordt verklaard. Dit betekent dat het zeker zin kan hebben om bezwaar te maken, vooral als u goede argumenten en eventueel nieuw bewijs heeft. Factoren die de slagingskans beïnvloeden zijn:

 • De kwaliteit van het bezwaarschrift.
 • De aanwezigheid van nieuwe medische informatie of bewijs.
 • De mate van onderbouwing van de oorspronkelijke beslissing.
 • De expertise van de persoon of het bureau dat u bijstaat.
Button Image

Argumenten en bewijs

Om de kans op een succesvol bezwaar te vergroten, is het belangrijk dat uw bezwaarschrift goed onderbouwd is en indien mogelijk ondersteund wordt door nieuw bewijs. Argumenten kunnen zijn:

 • Onjuistheden in de medische beoordeling.
 • Onvolledige of onjuiste weergave van uw arbeidsverleden.
 • Nieuwe medische informatie die ten tijde van de oorspronkelijke beoordeling niet beschikbaar was.
 • Verkeerde toepassing van de wet- en regelgeving.

Het is essentieel om medische rapporten, verklaringen van behandelaars of andere relevante documenten toe te voegen aan uw bezwaarschrift.

De rol van juridische bijstand

Juridische bijstand kan een belangrijke rol spelen in de kans op succes van uw bezwaar. Een gespecialiseerde advocaat of jurist kan:

 • U helpen bij het opstellen van een juridisch onderbouwd bezwaarschrift.
 • U adviseren over welke bewijzen relevant zijn en hoe u deze kunt verzamelen.
 • U vertegenwoordigen tijdens de hoorzitting.
 • De communicatie met het UWV verzorgen.

Hoewel het inschakelen van juridische hulp kosten met zich mee kan brengen, kan het de kans op een succesvolle uitkomst aanzienlijk vergroten.

Button Image

De impact van een bezwaar

Het maken van bezwaar kan verschillende uitkomsten hebben. Het kan leiden tot:

 • Een volledige herziening van de oorspronkelijke beslissing.
 • Een gedeeltelijke aanpassing van de beslissing.
 • Bevestiging van de oorspronkelijke beslissing.

Daarnaast kan het bezwaarproces leiden tot een beter inzicht in uw rechten en mogelijkheden binnen de WIA. Ook kan het bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van besluitvorming door het UWV, doordat fouten worden gecorrigeerd en processen worden aangescherpt.

Alternatieven en vervolgstappen

Indien het bezwaar niet leidt tot het gewenste resultaat, zijn er nog andere stappen die u kunt ondernemen:

 • Beroep aantekenen bij de rechtbank.
 • Hoger beroep aantekenen bij de Centrale Raad van Beroep.

Deze juridische procedures kunnen echter langdurig en kostbaar zijn, dus het is belangrijk om goed te overwegen of dit de juiste weg voor u is.

Conclusie

Bezwaar maken tegen een WIA-beslissing kan zinvol zijn als u goede gronden heeft om aan te nemen dat de beslissing niet correct is. Een zorgvuldig opgesteld bezwaarschrift, eventueel met de hulp van juridische bijstand, kan uw kansen op een succesvolle uitkomst vergroten. Het is belangrijk om realistisch te zijn over de uitkomsten en om te overwegen of de emotionele en financiële investering opweegt tegen de potentiële voordelen. Uiteindelijk is elke situatie uniek en dient u een beslissing te nemen die het beste past bij uw persoonlijke omstandigheden.

Plaats een reactie