FAQ Uitkeringen

Hoe bereken je bezwaartermijn?

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van een overheidsinstantie, heeft u het recht om bezwaar te maken. Maar hoe berekent u de bezwaartermijn? Dit is een cruciale vraag, want als u te laat bezwaar maakt, kan dit betekenen dat u uw recht om te protesteren verliest. In dit artikel leggen we uit hoe u de bezwaartermijn kunt berekenen en waar u op moet letten om uw rechten te waarborgen.

Wat is een bezwaartermijn?

Voordat we ingaan op de berekening van de bezwaartermijn, is het belangrijk om te begrijpen wat een bezwaartermijn precies is. De bezwaartermijn is de periode waarbinnen u officieel bezwaar kunt maken tegen een besluit van een overheidsorgaan. Deze termijn is wettelijk vastgelegd en is bedoeld om zowel de rechtszekerheid van de burger als de efficiëntie van de overheidsprocessen te waarborgen.

De start van de bezwaartermijn

De bezwaartermijn begint te lopen vanaf het moment dat het besluit bekend is gemaakt. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:

 • Publicatie in een officieel blad of op een website
 • Een persoonlijke kennisgeving, zoals een brief
 • Overhandiging van het besluit

Het is essentieel om te weten wanneer de bekendmaking heeft plaatsgevonden, omdat dit het startpunt is voor de berekening van de bezwaartermijn.

De lengte van de bezwaartermijn

De standaard bezwaartermijn in Nederland is zes weken. Deze termijn is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Er zijn echter uitzonderingen waarbij een andere termijn kan gelden, bijvoorbeeld bij belastingzaken of in het geval van specifieke wetgeving die een andere termijn voorschrijft.

Hoe de bezwaartermijn te berekenen

De berekening van de bezwaartermijn is relatief eenvoudig, maar vereist nauwkeurigheid. Hier zijn de stappen die u moet volgen:

 1. Bepaal de dag van bekendmaking van het besluit.
 2. Tel zes weken vanaf de dag na de bekendmaking.
 3. Als de laatste dag van de termijn op een zaterdag, zondag of erkende feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.

Het is belangrijk om deze stappen zorgvuldig te volgen om te voorkomen dat u buiten de termijn uw bezwaar indient.

Voorbeelden van bezwaartermijn berekenen

Laten we enkele voorbeelden bekijken om de berekening van de bezwaartermijn te verduidelijken:

 • Voorbeeld 1: Een besluit wordt bekendgemaakt op 1 april. De bezwaartermijn start op 2 april en loopt tot en met 13 mei.
 • Voorbeeld 2: Als het besluit bekendgemaakt wordt op 1 april en de zesde week eindigt op een zondag (14 mei), dan wordt de termijn verlengd tot de volgende werkdag, dus 15 mei.

Speciale situaties

Er zijn situaties waarin de standaard berekening van de bezwaartermijn niet opgaat. Dit kan het geval zijn bij:

 • Feestdagen
 • Verlengde bezwaartermijnen door specifieke wetgeving
 • Kortere bezwaartermijnen in spoedeisende zaken

In deze gevallen is het raadzaam om de specifieke regels die van toepassing zijn te raadplegen of juridisch advies in te winnen.

Wat als u de termijn mist?

Het missen van de bezwaartermijn kan ernstige gevolgen hebben. Uw bezwaar kan niet-ontvankelijk worden verklaard, wat betekent dat het niet inhoudelijk behandeld zal worden. Er zijn echter uitzonderingen waarbij een te laat ingediend bezwaar toch in behandeling kan worden genomen, bijvoorbeeld als u kunt aantonen dat u de termijn buiten uw schuld om hebt gemist.

Belangrijke tips

Om ervoor te zorgen dat u de bezwaartermijn correct berekent en uw bezwaar tijdig indient, zijn hier enkele belangrijke tips:

 • Markeer de datum van bekendmaking en de uiterste bezwaardatum duidelijk in uw agenda.
 • Wacht niet tot het laatste moment met het indienen van uw bezwaar.
 • Als u twijfelt over de termijn, zoek dan juridisch advies.
 • Overweeg om uw bezwaar aangetekend te versturen, zodat u bewijs heeft van de verzenddatum.

Samenvatting

Het berekenen van de bezwaartermijn is een belangrijk onderdeel van het maken van bezwaar tegen een besluit van de overheid. Door de startdatum van de bekendmaking te bepalen en zes weken vooruit te tellen, kunt u de uiterste datum vaststellen waarop uw bezwaar ingediend moet zijn. Let op de uitzonderingen en speciale situaties die van invloed kunnen zijn op de termijn. Door zorgvuldig te werk te gaan en de termijnen in de gaten te houden, beschermt u uw recht om bezwaar te maken en zorgt u ervoor dat uw bezwaar ontvankelijk is.

Plaats een reactie