FAQ Uitkeringen

Hoe lang heb ik recht op een Loonaanvullingsuitkering?

Wanneer u door ziekte of een handicap niet meer volledig kunt werken, kunt u in Nederland onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een Loonaanvullingsuitkering (LAU). Deze uitkering is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en is bedoeld om het inkomen aan te vullen wanneer u nog wel gedeeltelijk kunt werken, maar niet meer hetzelfde kunt verdienen als voorheen. De duur van het recht op een Loonaanvullingsuitkering is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder uw leeftijd, arbeidsverleden en de mate van arbeidsongeschiktheid. In dit artikel bespreken we uitgebreid hoe lang u recht heeft op een Loonaanvullingsuitkering en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.

Wat is een Loonaanvullingsuitkering?

Voordat we ingaan op de duur van de Loonaanvullingsuitkering, is het belangrijk om te begrijpen wat deze uitkering precies inhoudt. De Loonaanvullingsuitkering is een financiële compensatie voor werknemers die door ziekte of handicap niet meer in staat zijn om volledig te werken, maar nog wel een bepaald percentage van hun oude loon kunnen verdienen door ander werk te verrichten. De uitkering vult het verschil aan tussen het loon dat u nog kunt verdienen en het loon dat u verdiende voordat u ziek werd.

Voorwaarden voor de Loonaanvullingsuitkering

Om in aanmerking te komen voor een Loonaanvullingsuitkering, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U bent minimaal 35% arbeidsongeschikt verklaard door het UWV.
  • U verdient met werken minstens 50% van wat u volgens het UWV nog kunt verdienen.
  • U heeft voldoende re-integratie-inspanningen verricht.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, kunt u een Loonaanvullingsuitkering ontvangen.

De duur van de Loonaanvullingsuitkering

De duur van de Loonaanvullingsuitkering is afhankelijk van uw leeftijd op het moment dat u ziek werd en uw arbeidsverleden. De uitkering kan worden verstrekt tot aan de AOW-leeftijd, maar er zijn verschillende factoren die de specifieke duur beïnvloeden:

Leeftijd en arbeidsverleden

De basis voor de duur van de Loonaanvullingsuitkering is de zogenaamde resterende arbeidsduur. Dit is de periode vanaf het moment dat u ziek werd tot uw AOW-leeftijd. Hoe jonger u bent op het moment van ziekte, hoe langer de potentiële duur van de uitkering. Daarnaast speelt uw arbeidsverleden een rol. Hoe langer u gewerkt heeft, hoe langer de duur van de uitkering kan zijn.

WIA-uitkering

De Loonaanvullingsuitkering volgt op de WIA-uitkering. De WIA kent twee soorten uitkeringen: de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). De Loonaanvullingsuitkering is onderdeel van de WGA en wordt verstrekt na de loongerelateerde uitkering, die maximaal 24 maanden duurt.

Herbeoordelingen

Het UWV kan periodiek herbeoordelingen uitvoeren om te bepalen of uw situatie is veranderd. Als blijkt dat u meer of minder kunt werken dan voorheen, kan dit invloed hebben op de duur van uw Loonaanvullingsuitkering.

Veranderingen in uw situatie

Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen ook invloed hebben op de duur van uw Loonaanvullingsuitkering. Dit zijn enkele voorbeelden:

  • Als u meer gaat verdienen dan 50% van wat u volgens het UWV nog kunt verdienen, kan uw Loonaanvullingsuitkering stoppen.
  • Als u de AOW-leeftijd bereikt, stopt de uitkering.
  • Als u weer volledig aan het werk kunt, vervalt uw recht op de uitkering.

Wat als de Loonaanvullingsuitkering stopt?

Als uw Loonaanvullingsuitkering stopt omdat u meer bent gaan verdienen of omdat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, zijn er verschillende mogelijkheden:

  • U kunt mogelijk aanspraak maken op een andere uitkering, zoals de AOW.
  • Als u meer verdient, is uw inkomen hopelijk voldoende om zonder uitkering rond te komen.
  • Als u weer volledig aan het werk kunt, vervalt de noodzaak voor een uitkering.

Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten rondom de Loonaanvullingsuitkering. Het UWV kan u hierover informeren en adviseren.

Conclusie

De Loonaanvullingsuitkering is een belangrijke financiële steun voor mensen die door ziekte of handicap niet meer volledig kunnen werken. De duur van de uitkering is afhankelijk van uw leeftijd, arbeidsverleden en de mate van arbeidsongeschiktheid. Het is essentieel om goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden en regelmatig contact te onderhouden met het UWV om uw situatie te bespreken. Zo kunt u ervoor zorgen dat u optimaal gebruikmaakt van de ondersteuning die de Loonaanvullingsuitkering biedt.

Plaats een reactie