FAQ Uitkeringen

Kun je WIA weigeren?

Wanneer je als werknemer langdurig ziek bent, kan er een moment komen waarop je te maken krijgt met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wet is bedoeld om werknemers die niet meer volledig kunnen werken vanwege ziekte of gebreken, financieel te ondersteunen. Maar wat als je deze voorziening niet wilt of denkt deze niet nodig te hebben? Kun je WIA weigeren? In dit artikel verkennen we de mogelijkheden en consequenties van het weigeren van een WIA-uitkering.

Wat is de WIA?

Voordat we ingaan op de vraag of je WIA kunt weigeren, is het belangrijk om te begrijpen wat de WIA precies inhoudt. De WIA is de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en is in 2006 in werking getreden. De wet kent twee regelingen:

 • Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA): voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en in de toekomst mogelijk weer aan het werk kunnen.
 • Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA): voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

De WIA-uitkering is bedoeld als inkomensondersteuning wanneer je als gevolg van ziekte of gebreken niet meer in staat bent om te werken zoals je voorheen deed.

De aanvraag van een WIA-uitkering

Na 104 weken van ziekte heb je de mogelijkheid om een WIA-uitkering aan te vragen. Dit proces start met een beoordeling door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Zij bepalen aan de hand van een keuring door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige of en in welke mate je arbeidsongeschikt bent.

WIA weigeren: kan dat?

Het is niet zo dat je verplicht bent om een WIA-uitkering aan te vragen. Als je na twee jaar ziekte niet wilt dat er een WIA-uitkering voor je wordt aangevraagd, kun je dit weigeren. Echter, dit heeft wel gevolgen:

 • Je verliest het recht op financiële ondersteuning vanuit de WIA.
 • Je werkgever is niet meer verplicht om je loon door te betalen na de periode van 104 weken ziekte.
 • Als je later alsnog een WIA-uitkering wilt aanvragen, kan dit problemen opleveren.

Het is belangrijk om te beseffen dat het weigeren van een WIA-uitkering een serieuze beslissing is die goed overwogen moet worden. Het is raadzaam om hierover in gesprek te gaan met een deskundige, zoals een arbeidsdeskundige of een juridisch adviseur.

Redenen om WIA te weigeren

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand ervoor kiest om geen WIA-uitkering aan te vragen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Een principiële overtuiging of wens om geen gebruik te maken van sociale voorzieningen.
 • De verwachting snel weer aan het werk te kunnen en zelfstandig in het levensonderhoud te kunnen voorzien.
 • De aanwezigheid van voldoende financiële middelen om zonder uitkering rond te komen.

Elke situatie is uniek en de keuze om WIA te weigeren moet gebaseerd zijn op een individuele afweging van alle relevante factoren.

Alternatieven voor de WIA

Als je besluit geen WIA-uitkering aan te vragen, is het belangrijk om na te denken over alternatieven. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Re-integratie: Actief samenwerken met je werkgever om terug te keren in het arbeidsproces, eventueel in een aangepaste of andere functie.
 • Zelfstandig ondernemerschap: Het starten van een eigen bedrijf, aangepast aan je mogelijkheden.
 • Particuliere verzekeringen: Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of gebruikmaken van eerder afgesloten polissen.

Het is essentieel om goed te onderzoeken welke alternatieven haalbaar en wenselijk zijn in jouw specifieke situatie.

De gevolgen van WIA weigeren

Het weigeren van een WIA-uitkering is niet zonder gevolgen. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de mogelijke implicaties:

 • Financiële onzekerheid: Zonder WIA-uitkering heb je geen gegarandeerd inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • Geen re-integratieondersteuning: Het UWV biedt ondersteuning bij re-integratie, maar als je geen WIA-uitkering ontvangt, kun je hier geen aanspraak op maken.
 • Werkgeversverplichtingen: Je werkgever is niet meer verplicht om je in dienst te houden of te ondersteunen bij re-integratie na 104 weken ziekte.

Het is daarom van groot belang om een weloverwogen keuze te maken en alle voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.

Advies en ondersteuning

Als je overweegt om WIA te weigeren, is het verstandig om professioneel advies in te winnen. Dit kan bijvoorbeeld bij:

 • Een juridisch adviseur of advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht.
 • Een arbeidsdeskundige die je kan adviseren over je mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
 • Een financieel adviseur die je kan helpen bij het in kaart brengen van je financiële situatie.

Deze professionals kunnen je helpen om een goed geïnformeerde beslissing te nemen over het al dan niet weigeren van een WIA-uitkering.

Samenvatting en overwegingen

Samenvattend is het mogelijk om een WIA-uitkering te weigeren, maar dit is een beslissing met verstrekkende gevolgen. Het is belangrijk om alle aspecten van deze keuze zorgvuldig te overwegen en je goed te laten informeren en adviseren. Denk na over je toekomstige inkomenszekerheid, je mogelijkheden om te re-integreren in het arbeidsproces en de ondersteuning die je eventueel misloopt. Door alle voor- en nadelen zorgvuldig af te wegen, kun je een beslissing nemen die het beste past bij jouw persoonlijke situatie en toekomstperspectief.

De keuze om WIA te weigeren is persoonlijk en afhankelijk van vele factoren. Het is een keuze die niet lichtvaardig genomen moet worden. Zorg dat je goed geïnformeerd bent en maak gebruik van de beschikbare ondersteuning om tot een weloverwogen besluit te komen.

Plaats een reactie