FAQ Uitkeringen

Kun je WIA weigeren?

Wanneer je als werknemer langdurig ziek bent, kan er een moment komen waarop je te maken krijgt met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wet is bedoeld om werknemers die niet meer volledig kunnen werken vanwege ziekte of handicap, financieel te ondersteunen. Maar wat als je deze voorziening niet wilt of kunt accepteren? In dit artikel bespreken we de mogelijkheden en implicaties van het weigeren van de WIA-uitkering.

Wat is de WIA?

Voordat we ingaan op de vraag of je WIA kunt weigeren, is het belangrijk om te begrijpen wat de WIA precies inhoudt. De WIA bestaat uit twee regelingen:

 • De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voor werknemers die nog gedeeltelijk kunnen werken.
 • De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) voor werknemers die niet of nauwelijks kunnen werken.

Deze regelingen zijn bedoeld om werknemers die door ziekte of handicap niet meer volledig kunnen werken, financieel te ondersteunen en te stimuleren om waar mogelijk weer aan het werk te gaan.

Button Image

De aanvraag van een WIA-uitkering

De aanvraag van een WIA-uitkering begint na twee jaar ziekte. Het UWV beoordeelt dan of je recht hebt op een uitkering. Dit gebeurt aan de hand van een keuring door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. Zij bepalen in hoeverre je nog kunt werken en wat je eventuele verdienvermogen is.

Redenen om WIA te weigeren

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand een WIA-uitkering zou willen weigeren:

 • Men voelt zich niet ‘ziek genoeg’ en wil geen uitkering ontvangen.
 • Men verwacht op korte termijn volledig te herstellen en weer aan het werk te kunnen.
 • Er is sprake van een principiële overtuiging waarbij men geen gebruik wil maken van sociale voorzieningen.
 • Men vreest dat het accepteren van een WIA-uitkering de terugkeer naar het arbeidsproces kan bemoeilijken.
Button Image

Is het mogelijk om WIA te weigeren?

Formeel gezien is het niet mogelijk om een WIA-uitkering te ‘weigeren’. Als je na de wettelijke beoordelingsperiode van twee jaar ziekte door het UWV arbeidsongeschikt wordt bevonden, heb je recht op een WIA-uitkering. Dit recht is niet iets wat je kunt afwijzen. Echter, je bent niet verplicht om een WIA-uitkering aan te vragen. Als je besluit geen aanvraag te doen, zal het UWV je ook geen uitkering toekennen.

De gevolgen van het niet aanvragen van een WIA-uitkering

Als je ervoor kiest om geen WIA-uitkering aan te vragen, moet je rekening houden met de volgende gevolgen:

 • Je mist financiële ondersteuning die je mogelijk nodig hebt als je niet kunt werken.
 • Je bouwt geen rechten op voor eventuele aanvullende voorzieningen die gekoppeld zijn aan de WIA, zoals een arbeidsongeschiktheidspensioen.
 • Je werkgever is na twee jaar ziekte niet meer verplicht om je loon door te betalen, wat kan leiden tot een inkomensgat.
 • Als je later alsnog een WIA-uitkering wilt aanvragen, kan dit proces gecompliceerder zijn en is de kans op succes niet gegarandeerd.
Button Image

Alternatieven voor de WIA-uitkering

Als je geen WIA-uitkering wilt ontvangen, zijn er enkele alternatieven die je kunt overwegen:

 • Doorgaan met werken, eventueel in aangepaste vorm of met minder uren, als je gezondheid dit toelaat.
 • Gebruikmaken van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, als je deze hebt afgesloten.
 • Zelf sparen of investeren om een financiële buffer op te bouwen voor het geval je niet kunt werken.
 • Onderzoeken of er andere sociale voorzieningen zijn waar je mogelijk recht op hebt.

Advies en begeleiding

Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de consequenties van het niet aanvragen van een WIA-uitkering. Professioneel advies kan hierbij van grote waarde zijn. Overweeg om contact op te nemen met:

 • Een arbeidsdeskundige voor advies over werk en re-integratie.
 • Een financieel adviseur voor inzicht in je financiële situatie en mogelijkheden.
 • Een juridisch adviseur voor informatie over je rechten en plichten.
 • Het UWV voor vragen over de WIA en andere sociale verzekeringen.

Samenvatting

Hoewel je formeel gezien niet de mogelijkheid hebt om een WIA-uitkering te ‘weigeren’, kun je ervoor kiezen om geen aanvraag in te dienen. Dit kan echter aanzienlijke financiële en praktische gevolgen hebben. Het is daarom essentieel om goed na te denken over deze beslissing en je te laten adviseren door professionals. Zo kun je een weloverwogen keuze maken die past bij jouw persoonlijke situatie en toekomstperspectief.

Plaats een reactie