FAQ Uitkeringen

Wat gebeurt er als je geen WIA krijgt?

Wanneer een werknemer langdurig ziek is en na twee jaar arbeidsongeschiktheid geen WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) ontvangt, kan dit grote gevolgen hebben voor zijn of haar financiële en persoonlijke situatie. In dit artikel bespreken we de verschillende scenario’s en mogelijkheden die er zijn voor iemand die geen aanspraak kan maken op de WIA.

De WIA-beoordeling

Voordat we ingaan op de gevolgen van het niet ontvangen van een WIA-uitkering, is het belangrijk om het proces van de WIA-beoordeling te begrijpen. De WIA is bedoeld voor werknemers die door ziekte of gebreken niet meer of minder kunnen werken. Na twee jaar ziekte beoordeelt het UWV of je in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Deze beoordeling is gebaseerd op:

 • De mate van arbeidsongeschiktheid
 • De resterende verdiencapaciteit
 • De mogelijkheid tot re-integratie

Geen WIA: Wat nu?

Indien het UWV besluit dat je niet in aanmerking komt voor een WIA-uitkering, zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Hieronder worden de meest voorkomende situaties en de bijbehorende stappen uitgelicht.

Terugkeer naar eigen werkgever

Als je niet in aanmerking komt voor een WIA-uitkering, is het mogelijk dat je (gedeeltelijk) kunt terugkeren naar je eigen werkgever. In dit geval zal er gekeken worden naar de volgende opties:

 • Aanpassing van je huidige functie
 • Re-integratie in een andere functie binnen het bedrijf
 • Deelname aan een re-integratietraject

Werkloosheidswet (WW)

Als terugkeer naar je eigen werkgever niet mogelijk is en je hebt voldoende arbeidsverleden opgebouwd, kun je mogelijk een beroep doen op de Werkloosheidswet (WW). De WW-uitkering dient als tijdelijke inkomensondersteuning terwijl je op zoek bent naar nieuw werk.

Bijstandsuitkering

Wanneer je geen recht hebt op een WW-uitkering, bijvoorbeeld omdat je niet voldoet aan de wekeneis, kun je in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering van de gemeente. De bijstand is bedoeld als vangnet voor mensen die niet zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Zelfstandig ondernemerschap

Sommige mensen kiezen ervoor om als zelfstandige aan de slag te gaan na het niet ontvangen van een WIA-uitkering. Dit kan een optie zijn als je nog wel arbeidscapaciteit hebt, maar niet in loondienst kunt werken.

Financiële gevolgen

Het niet ontvangen van een WIA-uitkering kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Zonder de financiële steun van de WIA moet je mogelijk terugvallen op andere inkomensvoorzieningen, die vaak lager zijn. Dit kan leiden tot:

 • Een daling van het inkomen
 • Financiële onzekerheid
 • De noodzaak om spaargeld aan te spreken
 • De mogelijkheid om in aanmerking te komen voor toeslagen

Emotionele en sociale impact

Naast de financiële gevolgen kan het niet ontvangen van een WIA-uitkering ook een grote emotionele en sociale impact hebben. Het kan leiden tot gevoelens van onzekerheid, stress en een verminderd zelfbeeld. Ook kan het invloed hebben op sociale relaties en de deelname aan sociale activiteiten.

Alternatieve ondersteuning

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar voor mensen die geen WIA-uitkering ontvangen:

 • Sociale voorzieningen zoals de bijstand
 • Maatschappelijk werk en schuldhulpverlening
 • Re-integratieondersteuning en loopbaanadvies
 • Psychologische ondersteuning

Preventieve maatregelen

Om de kans op het niet ontvangen van een WIA-uitkering te verkleinen, is het belangrijk om preventieve maatregelen te nemen:

 • Actieve deelname aan re-integratietrajecten
 • Open communicatie met werkgever en UWV
 • Tijdige aanpassing van werkzaamheden bij gezondheidsklachten
 • Investering in persoonlijke ontwikkeling en omscholing

Conclusie

Het niet ontvangen van een WIA-uitkering kan ingrijpende gevolgen hebben voor je leven. Het is daarom van groot belang om goed op de hoogte te zijn van de alternatieven en ondersteuningsmogelijkheden. Door proactief te handelen en gebruik te maken van de beschikbare middelen, kun je de impact van het niet ontvangen van een WIA-uitkering zoveel mogelijk beperken.

Plaats een reactie