FAQ Uitkeringen

Wat verandert er per 1 juli 2023?

Met de komst van de tweede helft van het jaar 2023 staan er weer diverse veranderingen op de agenda die van invloed kunnen zijn op zowel burgers als bedrijven in Nederland. Deze veranderingen kunnen variëren van fiscale aanpassingen tot nieuwe regelgeving op het gebied van milieu, arbeid en gezondheidszorg. In dit artikel nemen we een kijkje naar de belangrijkste wijzigingen die per 1 juli 2023 van kracht zullen zijn.

Fiscale Veranderingen

De belastingdienst voert regelmatig wijzigingen door die effect hebben op zowel particulieren als ondernemers. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste fiscale veranderingen:

 • Verhoging van de algemene heffingskorting voor lagere inkomens, waardoor zij netto meer overhouden.
 • Aanpassing van de schijfgrenzen in de inkomstenbelasting, wat kan leiden tot een verandering in de te betalen belasting.
 • Veranderingen in de bijtelling voor zakelijke auto’s, met name voor elektrische voertuigen.
 • Wijzigingen in de kleineondernemersregeling (KOR) voor de btw, die invloed kunnen hebben op de btw-plicht van kleine ondernemers.

Arbeidsrechtelijke Aanpassingen

Op het gebied van arbeid zijn er vaak wijzigingen die zowel werkgevers als werknemers aangaan. De volgende aanpassingen zijn van belang:

 • Veranderingen in het minimumloon, dat mogelijk een stijging zal zien om de koopkracht te ondersteunen.
 • Aanpassingen in de regels rondom flexwerk, met als doel de positie van flexwerkers te versterken.
 • Introductie van nieuwe wetgeving die thuiswerken beter moet reguleren.
 • Wijzigingen in de wetgeving omtrent betaald ouderschapsverlof.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is een sector waarin continu veranderingen plaatsvinden, vooral met betrekking tot vergoedingen en beschikbaarheid van zorg. Hier zijn enkele verwachte wijzigingen:

 • Aanpassing van het basispakket van de zorgverzekering, met mogelijk nieuwe behandelingen die worden vergoed.
 • Veranderingen in de eigen bijdrage voor medicijnen en zorgdiensten.
 • Implementatie van nieuwe technologieën en e-health toepassingen binnen de standaard zorgverlening.

Milieu en Duurzaamheid

De overheid zet sterk in op duurzaamheid en milieu. Dit resulteert vaak in nieuwe regels en stimuleringsmaatregelen:

 • Invoering van nieuwe milieuheffingen of -belastingen om duurzaam gedrag te stimuleren.
 • Subsidies voor duurzame investeringen zoals zonnepanelen of isolatie worden mogelijk aangepast.
 • Strengere emissienormen voor industrie en verkeer kunnen van kracht worden.
 • Uitbreiding van de milieuzones in steden om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Verkeer en Vervoer

De sector verkeer en vervoer ondergaat regelmatig updates in regelgeving, vooral gericht op veiligheid en duurzaamheid:

 • Wijzigingen in de verkeersregels om de veiligheid op de weg te vergroten.
 • Aanpassingen in de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) voor nieuwe voertuigen.
 • Introductie van nieuwe regels voor het gebruik van elektrische steps, hoverboards en andere persoonlijke vervoersmiddelen.

Woningmarkt

De woningmarkt is een veelbesproken onderwerp en ook hier staan veranderingen op stapel:

 • Wijzigingen in de huurprijsregulering, die invloed kunnen hebben op zowel sociale als vrije sector huurwoningen.
 • Aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek of andere fiscale regelingen die huiseigenaren raken.
 • Nieuwe regels omtrent verduurzaming van woningen en het energielabel.

Digitale Innovatie en Privacy

Met de snelle ontwikkelingen in technologie zijn updates in wet- en regelgeving rondom digitale innovatie en privacy onvermijdelijk:

 • Implementatie van nieuwe Europese regelgeving omtrent data privacy en bescherming van persoonsgegevens.
 • Veranderingen in de regels voor digitale dienstverlening, zoals online platforms en marktplaatsen.
 • Stimuleringsmaatregelen voor bedrijven om te investeren in cybersecurity en bescherming tegen digitale dreigingen.

Onderwijs en Ontwikkeling

Ook in het onderwijs vinden veranderingen plaats die van invloed zijn op studenten, docenten en onderwijsinstellingen:

 • Aanpassingen in de financiering van het hoger onderwijs en de studiefinanciering.
 • Veranderingen in het curriculum van het basis- en voortgezet onderwijs.
 • Nieuwe initiatieven voor leven lang leren en bijscholing in verschillende sectoren.

De veranderingen per 1 juli 2023 zijn divers en kunnen een brede impact hebben. Het is belangrijk voor zowel burgers als bedrijven om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen en indien nodig actie te ondernemen. Door proactief te reageren op de nieuwe regelgeving, kunnen individuen en organisaties zich aanpassen en optimaal profiteren van de kansen die deze veranderingen bieden.

Plaats een reactie